10 jaar Ademloos

kade rechteroever

Welkom op woensdag 7 maart om 20 uur (deuren 19:30) in Zaal Horta, Hopland 2 Antwerpen (route). Zoals altijd gratis inkom, open bar en tijd voor vragen en één op één gesprekken na afloop.

 

 

Programma:

1. Start van Zone West: Linkeroever en Zwijndrecht-Burcht
De werkzaamheden beginnen het eerst in Zwijndrecht-Burcht en Linkeroever. Zone West is dus het meest ‘toonbaar’. Presentatie door Luc Wallays, partner van ontwerpteam Omgeving. Hij duidt ook de overblijvende knelpunten aan.

2. Werkbanken en toekomstverbond (stavaza)
Manu Claeys licht de werkbanken toe die centraal staan in de uitvoering van het toekomstverbond. Ze zijn inmiddels allemaal opgestart.

3. Noordkasteel en Oosterweel-Light (nieuw ontwerp)
Peter Vermeulen vertelt over de vereenvoudiging van de bestaande plannen door Ringland en experts. Ze ontwierpen een lichtere infrastructuur met behoud van de silo(s) en slimmere tunnels vanaf het Noordkasteel. Dit co-creatieproces wordt nu afgerond. Peter adresseert ook andere ontwerpkwesties.

4. De ademloze radicale dieselban (nieuwe actie)
Wim van Hees overziet tien jaar Ademloos. En actie 1 van jaar 11.
Ademloos vroeg VITO om de effecten te berekenen van een radicale ontdieseling van het Belgische personenwagenpark. Deze cijfers tonen tot 65% minder uitstoot van bepaalde vervuilende stoffen. Stijn Janssens (Vito) bespreekt de VITO resultaten. Wim vertaalt naar actie.

5. Een verjaardagsglas!
Ademloos bestaat tien jaar. Wij hebben samen een bewogen weg afgelegd. Samen drinken we er één op elkaars gezondheid!


en weer wordt het grote projectiescherm gesponsord door Novid


 

 

Tags: