10 milieuprioriteiten voor Vlaamse verkiezingsprogramma's

kade rechteroever

Met oog op de verkiezingen van mei 2014 presenteert Bond Beter Leefmilieu (BBL) vandaag de prioriteiten van de milieubeweging voor de volgende Vlaamse regering. BBL doet dit aan de hand van 10 testen die de politiek eraan herinneren waar de grote uitdagingen liggen om van Vlaanderen een echt duurzame regio te maken. BBL zal in de komende maanden de milieu-ambities evalueren waarmee de Vlaamse partijen naar de kiezer trekken. In het voorjaar van 2014 krijgt elke politieke partij zijn BBL-milieurapport.

Een koolstofarme samenleving met minder verspilling van energie, grondstoffen en ruimte is niet langer een vage intentie maar een concrete en urgente opdracht die centraal moet staan op de radar van onze politici. Vergroening vormt geen rem maar een hefboom voor een duurzame en toekomstgerichte economie. Vlaanderen kent weliswaar vele uitdagingen op dat vlak, maar krijgt tegelijkertijd door de 6de Staatshervorming ook meer mogelijkheden om zelf voor verregaande verandering te zorgen.

Mobiliteit fundamenteel hervormen is de grootste Vlaamse uitdaging

Elke Vlaming verliest één gezond levensjaar door de luchtvervuiling. Het wegverkeer is een belangrijke bron van die luchtvervuiling. Het kost de samenleving bovendien handen vol geld.  Een uiterst belangrijke uitdaging dus voor de volgende Vlaamse regering. BBL zal testen of de politieke partijen dit probleem erkennen en of ze maatregelen voorstellen om autoverkeer structureel terug te dringen.

De overige 9 testen (in willekeurige volgorde)
 

Bond Beter Leefmilieu 12-12-2013
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30#14916

Tags: