1,5 hectare illegaal bos geplant in één nacht

kade rechteroever

In de nacht van maandag op dinsdag is Vlaanderen 1,5 hectare illegaal bos rijker geworden. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) trommelde een legertje vrijwilligers op en plantte in amper twee uur tijd liefst 3.500 jonge boompjes langs de Schelde. Het is al de derde keer dat de groene rakkers met hun 'Yes, we can'-acties toeslaan op de eigendom van de Vlaamse overheid. Die is niet blij met de verrassing.

Weken van prospectie gaan er aan een 'guerrilla-bebossing' vooraf. Als het moment aanbreekt, moet het snel gaan. Een paar telefoontjes en e-mails later staat een kleine honderd man paraat om hun slag te slaan. Ook tijdens de nacht van maandag op dinsdag sloop de groene delegatie van de VBV gewapend met zak- en koplampen langs de Schelde in Oudenaarde. Onder het motto 'Yes we can' staken zij in amper twee uur tijd 3.500 jonge loofboompjes in de grond. «De plaatsen die wij aanpakken, liggen al jaren braak en kunnen dus evengoed dienst doen als een bos», aldus Bert De Somviele directeur van het VBV. «De boompjes die we deze nacht geplant hebben, moeten zich nu eerst nog nestelen, maar zullen over enkele jaren een belangrijk bosecosysteem ontwikkelen», klinkt het tevreden.

 

3.500 bomen
NV Waterwegen en Zeekanaal, de eigenaar van de grond, is minder opgezet met de actie. Zij moesten via de radio vernemen dat hun grond ten prooi was gevallen aan de groene guerrilla en wenst niet te communiceren tot ze de zaak «in alle rust bekeken hebben». De burgemeester van Oudenaarde, Marnic De Meulemeester, en het kabinet van Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege trekken in deze zaak aan hetzelfde zeel. «Hoe meer bossen hoe beter, maar organisaties kunnen niet in het wilde weg en zonder stedenbouwkundige aanvraag bossen beginnen planten.» Het is al de derde keer dat het VBV een loopje neemt met de wet en de Vlaamse overheid op stang jaagt. In november vorig jaar zag het 'Mexicobosje' het licht en werden op een kale vlakte in het havengebied van Antwerpen 1.000 bomen geplant. In maart sloegen de groene rakkers opnieuw toe in Bassevelde waar er in één nacht 1.500 bomen en struiken bijkwamen. Ook andere organisaties en sympathisanten deden het afgelopen jaar een duit in het zakje. Vorige week nog staken de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en Natuurpunt 3.000 bomen op 9 verschillende plaatsen in Vlaanderen in de grond. De illegale acties zijn een absolute noodzaak, aldus de natuurorganisaties. «De meeste van onze plantacties vinden wel legaal plaats», aldus De Somviele. «Soms is het echter nodig 'aan de boom te schudden' en zonder een vergunning te werk te gaan. Als de overheid zegt dat er geen ruimte is voor nieuwe bossen, willen wij met dergelijke acties bewijzen dat het wel degelijk kan. Uit onze jaarlijkse bosbarometer blijkt overigens dat er in 2010 zo'n 232 hectare bos - of500 voetbalvelden — gerooid werden. De 168 hectare compenserende bebossing en 21 hectare bosuitbreiding vangen dat verlies niet op.» «De Vlaamse overheid heeft wel degelijk geïnvesteerd in de aankoop van gronden om nieuwe bossen te planten», vult Patrick Verstuyft, woordvoerder van minister Schauvliege, aan. «Ook de som voor het Bossencompensatie-fonds werd door de minister verhoogd. Dat betekent evenwel niet dat je met een knip alles kan realiseren. Het bosverhaal in Vlaanderen is een complex gegeven waarin verschillende overheden, natuurverenigingen en particulieren moeten trachten overeen te komen.»

43 hectare verdwenen in 2010

Uit de jaarlijkse bosbarometer van de VBV blijkt dat er vorig jaar in Vlaanderen 43 hectare bos is verdwenen. In 2010 werd 232 hectare bos gerooid en kwam e 189 hectare bij. Alleen 2009 was een nog slechter bosjaar. «De Vlaamse overheid moet dringend haar engagementen inzake bosuitbreiding opnieuw ernstig opnemen», aldus de VBV. De vereniging vindt het jammer dat de beloofde aanpak voor de zonevreemde bossen er nog altijd niet is en dat de stadsrandbossen niet van de grond komen. Ze is wel tevreden over de oproep aan lokale overheden om de middelen uit het boscompensatiefonds aan te spreken. De Vlaamse situatie staat in contrast met de Europese. In Europa kwam er de jongste twintig jaar bijna 2,5 miljoen hectare bos bij.

THALISA DEVOS EN RONNY DE COSTER
Het Laatste Nieuws 07-12-2011 pag. 15

 

Tags: