15 maatschappelijke organisaties en 5 wetenschappers willen gezonde lucht voor kwetsbare groepen

kade rechteroever

'Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen tegen verkeersverontreiniging'

15 maatschappelijke organisaties en 5 wetenschappers willen gezonde lucht voor kwetsbare groepen

 

De volgende organisaties en individuen hebben dit standpunt ondertekend:
Organisaties en hun contactpersoon:
• Allergienet, Gunter Van Dyck
• Alliance for Childhood European Network Group, Michiel Matthes
• Ademloos, Dr. Guido Verbeke
• BBL Bond Beter Leefmilieu, Erik Grietens
• Fédération Inter Environnement Wallonie, Valérie Xhonneux
• Gezinsbond, Danielle van Kalmthout
• Geneeskunde voor het Volk, Dirk van Duppen
• Gents Milieu Front, Steven Geirnaert
• Logo Oost-Brabant, Frank Delvaux - Annick Hirschböck en Stien Stassen
• Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, Rob Buurman
• VIGeZ Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, An Verdeyen
• Vlaamse Liga tegen Kanker, Hedwig Verhaegen
• VRGT Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Dr. Wouter Arrazola de Oñate
• VVOG Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Dr. Jan Bosteels
• WECF Women in Europe for a Common Future, Sascha Gabizon

Individuen:
• Prof. Dr. Catherine Bouland, Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles
• Prof. Dr. Dirk Avonts, Professor Huisartsgeneeskunde, UGent
• Prof. Dr. Benoit Nemery, Professor Toxicologie en Arbeidsgeneeskunde, K.U. Leuven
• Prof. Dr. Tim Nawrot, hoofddocent UHasselt/K.U. Leuven
• Dr. Marc Goethals, Cardioloog
• Dr. Christophe Depamelaere, Huisarts en sportarts

Omdat iedereen recht heeft op de bescherming van de gezondheid en een gezond leefmilieu pleit Childproof ervoor dat nu werk wordt gemaakt van de bescherming van de gezondheid ten aanzien van verkeersverontreiniging, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen binnen onze maatschappij.

Indien een beleid is afgestemd op de meest kwetsbare groepen zal eenieder daarmee gebaat zijn (het ‘design for all’ principe).

 

Kinderen zijn extra gevoelig voor de schadelijke effecten van het milieu op de gezondheid. Voor kinderen is het proces van groei en ontwikkeling belangrijk voor de gezondheid en blootstelling aan luchtverontreiniging op kritieke momenten, de zogenaamde tijdsvensters, kunnen langdurige gevolgen hebben voor de toekomstige gezondheid van die kinderen. Milieuvervuiling kan de gezondheid van kinderen hypothekeren en daar moet een halt aan toegeroepen worden.

 

Childproof is een interdisciplinair forum opgericht door de Gezinsbond en het OIVO met als doel de leefomgeving en gezondheid van kinderen te verbeteren. De volgende organisaties en wetenschappers ondersteunen het standpunt:

Organisaties en hun contactpersoon:

 

Allergienet, Gunter Van Dyck

Alliance for Childhood European Network Group, Michiel Matthes

Ademloos, Dr. Guido Verbeke

BBL Bond Beter Leefmilieu, Erik Grietens

Fédération Inter Environnement Wallonie, Valérie Xhonneux

Gezinsbond, Danielle van Kalmthout

Geneeskunde voor het Volk, Dirk van Duppen

Gents Milieu Front, Steven Geirnaert

Logo OostBrabant, Frank Delvaux Annick Hirschböck en Stien Stassen

Onderzoeksen Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, Rob Buurman

VIGeZ Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, An Verdeyen

Vlaamse Liga tegen Kanker, Cathy Rigolle

VRGT Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Dr. Wouter Arrazola de Oñate

VVOG Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Dr. Jan Bosteels

WECF Women in Europe for a Common Future, Sascha Gabizon

 

 

Individuen:

Prof. Dr. Catherine Bouland, Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles

Prof. Dr. Dirk Avonts, Professor Huisartsgeneeskunde, UGent

Prof. Dr. Benoit Nemery, Professor Toxicologie en Arbeidsgeneeskunde, K.U. Leuven

Prof. Dr. Tim Nawrot, Hoofddocent UHasselt/K.U. Leuven

Dr. Marc Goethals, Cardioloog

 

Childproof heeft het genoegen om u uit te nodigen op donderdag 6 maart om 10.30 uur voor de presentatie van het standpunt met bijdragen van:

 

Prof. dr. JeanJacques Cassiman, Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker: verwelkoming

Prof. dr. Manu Keirse, Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond: voorstelling platform Childproof (0475/90 90 37)

Prof. dr. Dirk Avonts, Professor Huisartsgeneeskunde, UGent (0485/52 28 28)

Dr. Wouter Arrazola de Oñate, VRGT Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (0475/37 50 21)

Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu (0474/40 63 94)

Greet Bergmans, juriste: voorstelling Childproof standpunt (0475/90 11 04)

 

Om organisatorische redenen, vragen wij u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen voor 5 maart bij Bart Lombaerts, verantwoordelijke pers en communicatie VLK,

Bart.Lombaerts@tegenkanker.be

 

Donderdag 6 maart 2014 om 10.30 uur
Plaats: Vlaamse Liga tegen Kanker
Koningsstraat 217
1210 Brussel

Tags: