2 ongemakkelijke vragen aan de stedelijke automobilist

kade rechteroever

Wat vind jij het meest opvallende aan onze maatschappij? De kans is eerder groot dat je ‘de auto’ antwoordt. De auto heeft ons decennia vooruit geholpen en tevens onze maatschappij vorm gegeven. De wereld staat niet stil, en er tekenen zich interessante evoluties naar een slimmer gebruik van de auto. Maar hierbij moeten we ons door 2 ongemakkelijke vragen worstelen.

De populariteit van de auto leidt tot de alom gekende en verguisde nadelen, zoals parkeerdruk en files. Dit moet u weten, Gent staat op de derde plaats in België qua fileleed. En het gloednieuwe parkeerplan van Gent belooft ingrijpende veranderingen om het schaarse goed ‘parkeerplaats’ beter te verdelen.

Dus de eerste ongemakkelijke vraag: wie wil zijn parkeerplaats afstaan aan een ander?

Niet allemaal tegelijk… Voor bezoekers die Gent aandoen met de wagen zijn er truukjes. Bijvoorbeeld je wagen op één van de vele invalswegen zetten, en verder (plooi-)fietsen naar je bestemming, is een gesmaakte oplossing voor vele pendelaars. Ook is er Carambla, de app die je de weg toont naar vrije, weliswaar betaalde parkeerplaatsen. En voor de toekomst voorziet Stad Gent een systeem om je wagen te gidsen naar een vrij parkeerplekje. Maar als bewoner van Gent, zit je een beetje op droog zaad. Turen in je eigen straat turen naar een leeg plekje, of wachten tot een te huren garagebox vrij komt. Het zegt veel, dat er meer bewonerskaarten zijn uitgedeeld dan dat er parkeerplaatsen zijn… Het lijkt mij alvast duidelijk: de essentie van het parkeerprobleem is een teveel aan wagens in Gent.

Dus nu de tweede ongemakkelijke vraag: wie wil zijn wagen van de hand doen?

Toch, we weten dat verplaatsingen met de wagen onvermijdbaar zijn in dit sprawl-land, zoals ook het parkeerplan van Gent terecht aanstipt. Hoe onvermijdbaarheid de wagen is, verschilt van mens tot mens. De ene heeft er regen voor nodig, de ander reeds een meute kinderen. Maar virtueel iedereen maakt gebruik van de wagen. Het gaat mijns inziens enkel fout als iedereen hiervoor een eigen wagen aankoopt.

Vrijheid

Een eigen wagen betekent vrijheid. Een auto laat je toe om, wanneer je maar wilt, naar gelijk waarnaar toe te rijden, de wereld tegemoet. En nu het bizarre lichtpuntje in deze toch wel moeilijke discussie: we doen dit niet, heel de tijd rondrijden met onze wagen!

Ondanks zijn mogelijkheden staat onze wagen staat meestal stil, gemiddeld ongeveer 90% van de tijd. Nu goed: parkeren voor een winkel die je bezoekt is ook stilstaan. Je auto is dan weldegelijk in gebruik. Maar als je ook dit meerekent, zie je dat we zelfs op piekmomenten slechts 35% (!) van onze auto’s gebruiken. Je kan je dan afvragen, waarom dan een auto die meer stilstaat op overvolle parkeerplaatsen dan dat hij rijdt en die toch minstens 300€ per maand kost. Het magische woord: flexibiliteit. Voor velen is de flexibiliteit die een wagen biedt, deze persoonlijke en maatschappelijk kost waard.

Ketsjing!

Want het alternatief voor een eigen wagen, is een wagen delen met je buurt. Je auto van de hand doen, en instappen in een autodeelsysteem? Is dit niet wat drastisch? Uit persoonlijke ervaring: ja, dit is drastisch. Een positief drastisch effect op je beschikbare budget, maar natuurlijk ook – en misschien minder positief – op je flexibiliteit. Autodelen vergt aanpassingen, maar het kan, zoals de 2800 autodelers in Gent je reeds kunnen vertellen!

Autodelen spaart de aankoop van een wagen uit. Ketsjing! Niet rijden, niets betalen. Onderhoud en verzekering: niet meer voor jou. Je kiest verschillende modellen (klein, groot, bestelwagen) naargelang je behoefte. En soms krijg je er een vaste parkeerplaats bij, zoals bij Cambio, waarvoor de Stad Gent je abonnement terugbetaalt. Of je kan eens aankloppen bij particuliere autodeelsystemen, zoals Dégage die auto’s van stadsgenoten aanbiedt. Autopia, de koepelorganisatie voor autodelen, kan je helpen met je eigen auto te delen met de buren. Voor smartphone bezitters onder ons: check Tappaz om je wagen eenvoudig te delen. En als kers op de taart, steunt Stad Gent het particulier delen van milieuvriendelijke elektrische wagens met een fikse subsidie van 6000 euro op de aankoopprijs! Probeer autodelen dus eens uit! Zeker in het geval je je tweede wagen, die je niet veel gebruikt, van de hand kan doen en gaat autodelen.

Onregelmatige uren

Het grootste struikelblok bij autodelen? Meest gehoord argument: “Ja, maar, ik heb mijn wagen op onregelmatige uren nodig.”. En laat nu dit juist hét argument zijn vóór autodelen. Iedereen verplaatst zich ‘op onregelmatige uren’, en zou dus elkaar perfect kunnen aanvullen. Heel zelden rijdt iedereen op hetzelfde moment met zijn wagen. En als we dit toch zouden doen, staan we allemaal stil!

Dus zou het mogelijk zijn een echt flexibel autodeelsysteem in Gent uit te bouwen, 1 zonder reserveren (want we zijn toch niet zo goed in plannen)? Ik denk dat dit mogelijk is, als maar genoeg mensen in een wijk rond zo’n project samenkrijgen! Het Partago project wil dit idee aftoetsen. Een eerste stap hierin is een korte bevraging door het onderzoeksinstituut iMinds rond je eigen wagen. In een tweede fase start Partago tijdens de Week vandeMobiliteit in september een proeftuin in een Gentse wijk rond het delen van elektrische wagens. Samen met de testgebruikers cocreëren we de eerste versie van deze nieuwe vorm van rijden.

Nieuwe eeuw

De toekomst van autodelen kleurt roze! Er liggen veel voordelen in het verschiet, voor jou en voor onze stad. Vervoeg 1 van de vele en opkomende autodeelinitiatieven. Elke deelwagen haalt 4 tot 13 geparkeerde wagens van de straat, wat alvast de parkeerdruk enorm zou verminderen, en straten meer leefbaar zou maken. Beeld je eens in wat we allemaal kunnen doen met de ruimte die vrijkomt! De eeuw van de eigen auto hebben we gehad. Signalen zijn er dat de 21ste eeuw de boeken zal ingaan als de eeuw van het delen.

Joachim Jacob
Zeronaut 07-07-2014
http://www.zeronaut.be/2-ongemakkelijke-vragen-aan-stedelijke-automobilist/

Tags: