Daniëls vraagt betrokkenheid van Waasland bij Oosterweel

kade rechteroever

In de commissie over de Oosterweelverbinding heeft Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) er bij de Vlaamse regering voor gepleit zeker ook het Waasland te horen.

In het afgesloten Toekomstverbond leidt het nieuwe haventracé doorgaand verkeer via de Liefkenshoektunnel naar de E34. Daniëls vroeg de Vlaamse Regering om het Waasland te betrekken in de regioraad. Hij wees erop dat er belangrijke werken zoals op de E34 en de parallelwegen gebeuren op Waas grondgebied. Ook vroeg hij minister Schauvliege om bij de milieustudies van dit nieuwe haventracé ook aandacht te hebben voor de geluidsdruk die de toename van het verkeer op de E34 zal veroorzaken.

Tot slot drong Daniëls aan om ANPR-camera's te voorzien om vrachtverkeer te weren dat op lokale wegen door het Waasland rijdt.

Minister Joke Schauvliege wil zich engageren om de nodige studies uit te voeren en haar collega Ben Weyts is het idee van de camera's genegen.

HLN - 21-06-2017 p.16

Tags: