Doorbraak in Oosterweeldossier: Procedures bij Raad van State gestopt

kade rechteroever

Titel klopt niet helemaal, er lopen nog procedures van twee personen, los van de gemeenschappelijke klacht.

In het Oosterweeldossier zijn de laatste procedures voor de Raad van State definitief stopgezet. Bovendien is er ook meer duidelijkheid over het Haventracé. Eerder werd ook een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht. “De molenstenen rond de nek van het Oosterweeldossier worden nu 1 voor 1 weggenomen. De weg is nu vrij voor de start van de eerste werken”, zegt een tevreden Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Nog dit jaar gaat de eerste schup in de grond”.

Na stRaten-generaal hebben nu ook de actiegroep Ademloos en drie individuele burgers hun klacht bij de Raad van State tegen de Oosterweelplannen ingetrokken. Dat hebben ze maandag samen bekendgemaakt op een persconferentie. De Raad van State zal zich nu niet meer moeten uitspreken over het dossier, zodat alle partijen verder kunnen werken aan de realisatie van het Toekomstverbond.

Nu de laatste procedures zijn stopgezet kan er nog dit jaar een stedenbouwkundige vergunning worden verwacht en kunnen de werken worden gegund. De voorbereidende werken starten met een aanleg van een (tijdelijke) P+R op Linkeroever.

De burgerbewegingen trekken niet naar de rechtbank, maar naar de werkbank. “We zullen nu nooit weten of we zouden gewonnen hebben, maar we vermoeden van wel en allicht dacht de Vlaamse regering dat ook”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. “Nu moeten we nog zorgen dat alles van het Toekomstverbond er ook effectief komt: het haventracé voor doorgaand verkeer, een Oosterweel-light in plaats van een Oosterweel-heavy en een modal shift. Er is nog veel werk aan de winkel.”

De project-MER Oosterweelverbinding - voor de nieuwe Scheldetunnel en de sluiting van de Ring op Rechteroever - zal worden doorlopen in overleg met de burgerbewegingen en de Vlaamse regering. Een aantal bijkomende scenario’s en vragen worden momenteel onderzocht. Medio 2018 oordeelt de Vlaamse Regering over de finale project-MER.

Duidelijkheid over Haventracé

Er is ook meer duidelijkheid over het Haventracé, dat zal dienen voor het havenverkeer en het doorgaand verkeer. De BAM krijgt nu opdracht om prioritair werk van te maken van een tweede Tijsmanstunnel. Zo wordt het belangrijkste knelpunt op het Haventracé prioritair aangepakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) krijgt de opdracht om ter hoogte van het knooppunt E19/A12 de optie om bij files of incidenten om te rijden via de R2 te versterken.

De R11bis wordt geschrapt. AWV krijgt de opdracht om werk te maken van een nieuwe plan-MER voor de A102. Er komt een combinatie waarbij enerzijds op de R1 gezorgd voor een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer voor een betere doorstroming en anderzijds de A102 gerealiseerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat deze combinatie veel positievere effecten heeft dan een scenario met de R11bis. De A102 kan als bypass tussen de E313 en Antwerpen-Noord de druk op de E313 en de R1 ter hoogte van Borgerhout verminderen.

“Optimistisch maar kritisch”

“Niet al onze punten zijn gerealiseerd, maar de samenwerking verloopt goed”, klinkt het. “We zijn optimistisch, maar zullen kritisch blijven waken over de verdere stappen.” Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert alvast tevreden. “Nu kunnen we het project eindelijk op kruissnelheid brengen”, zegt hij.

GVA - 18-09-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170918_03079188/doorbraak-in-oosterweeldossie...

Tags: