open brief aan de koninklijke BAM groep N.V.

kade rechteroever

 

in de naam van goed buurmanschap en goed fatsoen,

beste mensen van "de koninklijke",
 
U wordt door de Vlaamse regering misbruikt in een controverse van openbare werken die in Nederland zijn gelijke  alleen vindt in de strijd rond het open houden van de Oosterschelde. (uitstekend beschreven door  Paul de Schipper).
 
Onze strijd plaatst zich in "de slag om de Langer Wapper".
In dit kader vond het grootste referendum plaats na de "koningskwestie" van1951.
De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos & vrienden wonnen dit referendum in een verhouding 60/40.
Terwijl wij slechts over een vijftigste van de budgettaire middelen beschikten van de "tegenpartijen" (niet te verwarren met Van Kooten en De Bie).
 
Inzet van deze strijd was een ander tracé dan het Lange Wapper  tracé. Want dit tracé dreigde het Trans European Network (TEN), wat via Ring 1 als een open riool dwars door Antwerpen loopt, in Antwerpen te verankeren.
(Antwerpen, u weet wel, die enorm brede autobaan met files en zicht op kathedraal, station en sportpaleis, 45 kilometer na Breda of Bergen Op Zoom, waarlangs zich jaarlijks tienduizenden Nederlanders verplaatsen met hun "sleephotels" achter hun auto's en waar een op drie vrachtwagens een Nederlandse nummerplaat heeft).
 
Ondanks deze eclatante overwinning werd in dit land van eindeloze compromissen een compromis uitgewerkt waarbij het Lange Wapper tracé behouden blijft, maar als "diepe Wapper", nl. gedeeltelijk vertunneld.
Hierdoor blijft het TEN op Ring 1 dwars door de stad lopen. Blijven 1 op 2 Antwerpenaren gehuisvest binnen een straal van 1,5 km van de zogenaamde Ring 'rond' hun stad.  Binnen deze straal bevinden zich 80 à 90 % van alle ziekenhuisbedden, idem voor klaslokalen, etc. etc. etc. Dit is ongelooflijk slecht voor de gezondheid. 
De Nederlandse gezondheidsraad zal dit gaarne bevestigen.
 
Na de volksraadpleging van 18/10/2009 ontwikkelde stRaten-generaal samen met de leden  van Forum 2020* een alternatief het zogenaamde Meccanotracé.
Dit Meccanotracé loopt in  een halve maan van oost over noord naar west rond de stad, waardoor het doorgaand verkeer niet meer dwars door Antwerpen rijdt maar er rond. U ook met uw sleephotels. Maar merkwaardigerwijs wil de Vlaamse regering dat absoluut niet, het TEN moet in de stad blijven, begrijpe wie kan. Ook het Antwerps stadsbestuur loopt hierin aan de leiband. Begrijpe wie kan!
(Wij willen Aboutaleb*** wel!).
 
Waar komt u in dit verhaal. Merkwaardigerwijs werden in heel Vlaanderen maar twee  plaatsen gevonden om een nieuwe gevangenis neer te poten waarvan één op de oprit van de Meccano ter hoogte van Melsele/Beveren (15 km West van Antwerpen).
Samen met lokale actie- en milieugroepen vechten we dit aan. Op meerdere  juridische niveaus. Toen u het contract te goeder trouw tekende was nl. nog aan geen enkele verplichting qua vergunningen voldaan.
 
Dit was zo merkwaardig dat de minister van justitie, (al meer dan 400 dagen van lopende zaken!) verklaarde: " boetes tegen deze vergunningen zal ik met genoegen betalen". (Hij is inmiddels ex-minister).
 
Post scriptum is men dit allemaal aan het regelen (echt Belgisch ja, of Italiaans). En volgens de staatssecretaris Verherstraeten beschikt hij nu over de noodzakelijke vergunningen  om u op 19/3 te laten beginnen.
Oorspronkelijk was dat  op 13/10/2011. Sindsdien betaalde de regering u al bijna 1,2 miljoen euro schadevergoedingen, het doet aan een Belgenmop denken, we weten het.
 
Wij zijn  ook een Europese rechtsgang aan het voorbereiden.
Want de intellectueel onwaarschijnlijke situatie doet zich voor dat in het kader van de MER procedures de Meccano officieel meegenomen wordt als alternatief, terwijl dezelfde regering hierop een gevangenis probeert neer te poten waardoor dit alternatief geblokkeerd wordt.
Europa gaat dat natuurlijk niet goedkeuren. Want dat holt volstrekt de MER procedures uit, die een Europees initiatief zijn.
 
Daarom doen wij een beroep op uw goed buurmanschap en goed fatsoen om aan dit dubieuze overheidsgedrag niet deel te nemen. U draagt de naam Koninklijke niet voor niets hopen wij?
Dit wordt geen kettingbrief**. In de herfst deden we dit wel en werden er meer dan 50.000 brieven verstuurd naar gezagsdragers met het ongelooflijke simpele verzoek: schuif die gevangenis 80 meter op.
 
 
Inmiddels berekenden we dat  48 meter voldoende  is.
Qua aanpassing van vergunningen neemt dit 108 dagen. Voor u maakt dat weinig uit. U kreeg al 1,2 miljoen om niet te bouwen!
Voor de Antwerpse agglomeratie is het een wereld van verschil. Als u dat wil controleren vinden wij graag een overnachtingsplaats binnen de 500 meter van de ring. 100.000 Antwerpenaren wonen binnen deze zone! 250.000 Antwerpenaren lijden onder teveel nachtlawaai!
 
Waar kunt u meer vinden over dit dossier?
www.ademloos.be is onze website, type gevangenis in in de zoekfunctie en u vindt alles wat hierover reeds gepubliceerd werd. Hoe kunt u er meer over horen?
Op simpel verzoek komen we presenteren. U bepaalt dag, uur en plaats.
 
Met vriendelijke groet, 

Manu Claeys, voorzitter van stRaten-generaal,
Wim van Hees, voorzitter van Ademloos.
 
*forum 2020 is een nauwelijks uitgegeven coalitie van academici, captains of industry en actiegroepen.
** wij sluiten niet uit dat we Servais Verherstraeten, "de bouwheer van de regering" wel via een "kettingversie" van deze brief gaan bewerken.
*** voor de Belgen: Aboutaleb is de burgemeester van Rotterdam, met Marokkaanse roots, die geen voorstander is van hoofddoeken, maar dit gedrag, naar eigen verklaring, van zijn regering niet zou pikken.
(Bourla schouwburg, in debat met Burg. Janssens).
 

Tags: