"Overkapping vangt 30 % uitlaatgassen op"

kade rechteroever

Als de Antwerpse ring wordt overkapt, dan wordt hooguit 30 procent van de uitstoot opgevangen. Dat zei intendant Alexander D'Hooghe donderdag in het Vlaams parlement.

D'Hooghe rekende het de parlementairen even voor. "60 à 70 procent van de uitlaatgassen komt in de buurt van een captatie-instrument. Van die hoeveelheid kun je de helft effectief opvangen. Dus eindig je rond de 30 procent. Betere technologie hebben we nu niet. De rest zal van de vergroening van het wagenpark moeten komen." D'Hooghe onderzoekt overigens niet enkel een overkapping, maar becijfert ook minder dure oplossingen. "Het verhogen van de bermen, bijvoorbeeld, kan een geluidswinst van 5 tot 10 procent opleveren", zegt hij. "Dat kan snel gebeuren. En als je het verstandig doet, kun je die verhoging later gebruiken voor de overkapping." (PHT)
Het Laatste Nieuws 13-01-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-stabroek/intendant-overkapping-vangt-30-uitlaatgassen-op-a3053829/


'Overkapping ring vangt slechts 30 procent uitstoot op'

Een mogelijke overkapping van de Antwerpse ring zou niet eens de helft van de uitlaatgassen opvangen. Dat bevestigde intendant Alexander D'Hooghe gisteren in het Vlaams Parlement.
Zelfs met de recentste technologie zou een overkapping van de Antwerpse ring slechts zowat 30 procent van de uitstoot van het verkeer op die ring kunnen opvangen. Dat merkte Vlaamse Parlementslid Dirk de Kort (CD&V) gisteren op bij de opvolging van het Oosterweeldossier in het Vlaams Parlement.
Alexander D'Hooghe, de bemiddelaar die de Vlaamse regering naar voren schoof om die overkapping in goede banen te leiden, bevestigde dat. De Kort haalde de cijfers dan ook uit de ambitienota die D'Hooghe in december presenteerde over die overkapping.
'Slechts 60 tot 70 procent van de uitlaatgassen kan in de buurt van een captatie-instrument komen', legde D'Hooghe uit. 'Daarvan kan zo'n 60 procent effectief worden opgevangen, zodat je - in het meest optimistische scenario - aan een totaal van 30 à 35 procent komt. Betere technologie is nu eenmaal niet beschikbaar, spijtig.'
Vorig jaar toonden verscheidene onderzoeken nog aan dat de Antwerpse luchtkwaliteit zwaar te wensen overlaat. In zo'n 45 procent van de straten wordt de Europese norm voor stikstofdioxide overschreden. De resultaten varieerden sterk van wijk tot wijk, maar de onderzoekers wezen toch vooral op de verkeersdrukte en de nabijheid van de Antwerpse Ring als doorslaggevende factoren. De actiegroep Ringland pleit al jaren voor een overkapping van de Ring als belangrijkste oplossing.
Volgens D'Hooghe is een overkapping maar een deel van de oplossing. Hij schuift de vergroening van het wagenpark en de shift naar andere verkeersmodi dan de wagen naar voren als essentiële voorwaarden om de overkapping - en ruimer ook de Oosterweelverbinding - te doen slagen.
Bovendien tikt D'Hooghe de Vlaamse regering op de vingers. Die verliet haar oorspronkelijke doelstelling om bij de start van de werken van de Oosterweelverbinding 50 procent van de autobestuurders uit hun wagen te halen. In de plaats daarvan kwam de doelstelling om tegen het einde van de werken slechts 30 procent een ander vervoersmiddel te laten gebruiken. Dat moet absoluut veranderen, vindt de intendant. Iets wat de oppositie maar al te graag aangreep om Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) te kietelen.
Weyts ging gisteren in het Vlaams Parlement ook dieper in op het verzet van de gemeente Zwijndrecht tegen de bouwaanvraag voor het Oosterweelproject op de Linkeroever. De gemeente heeft problemen met een deel van de werken op haar grondgebied, meer bepaald met de verplaatsing van een rotonde. Doordat de gemeente bevoegd is voor de aanpassing van de lokale wegen, kan ze zo de goedkeuring van een bouwvergunning op Vlaams niveau tegenhouden.
'Die rotonde heeft een marginale impact', aldus Weyts. 'Dat valt te remediëren. Daar bestaat volledige openheid en inschikkelijkheid voor.' Hij zei snel rond de tafel te willen gaan zitten met het gemeentebestuur, om het 'diets te maken' dat de Oosterweelverbinding ook voor Zwijndrecht heel wat voordelen biedt.
Zo wijst de minister op de linkse oprit aan de Kennedytunnel waar jaarlijks zo'n 200 ongelukken gebeuren. In het kader van de werken zou die worden omgevormd tot een rechtse oprit, wat de verkeerssituatie een pak veiliger moet maken.
'Men blijft uit bepaalde hoeken stokken in de wielen steken, maar ik steek liever een spade in de grond', schertste Weyts. 'Er is nu eenmaal geen alternatief, tenzij nog eens vier jaar langer stilstaan als men een ander tracé gaat volgen.'


PIETER GORDTS
De Tijd 13-01-2017 pag. 8

Tags: