Sleutelen aan Linkeroever

kade rechteroever

Manu Claeys: “Te weinig tijd om nog onderzoek te voeren”


“De uitspraken van de stad over de overkapping van de E17 en E34 zijn opvallend”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. “Het klinkt erg positief en ik vind het ook goed. Dit wil zeggen dat de stad geïnteresseerd is in die overkapping, maar er is een 'maar'. Er moet ook gevolg aan gegeven kunnen worden. Volgens de planning van BAM, wordt de bouwaanvraag voor de infrastructuurwerken Linkeroever ingediend op 27 juni. Dat is over zeven weken. Dat is wel erg weinig tijd om nog een onderzoek daarnaar te voeren. Het lijkt er dus op dat de insleuving en overkapping van de E17 slechts voor de show 'weerhouden' wordt als redelijk alternatief.” (jas)

 

Stad bezorgd over leefbaarheid en bereikbaarheid

Het Antwerpse schepencollege keurde een advies goed over het project-milieueffectrapport (MER) Linkeroever. Zo is het stadsbestuur bezorgd over de leefbaarheid en bereikbaarheid op Linkeroever, maar kijken ze op 't Schoon Verdiep ook uit naar het onderzoek van de intendant over de overkapping van de E17 en de E34.


De infrastructuurwerken op Linkeroever omvatten de volledige heraanleg van het huidige snelwegennet en van de aansluitingscomplexen in Zwijndrecht en op Linkeroever. Ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag voor die infrastructuurwerken wordt een project-MER opgemaakt, een voorlopig ontwerp. In de aanloop naar het definitieve MER heeft de stad een advies goedgekeurd waarin het haar bezorgdheden over de leefbaarheid en bereikbaarheid op Linkeroever heeft overgemaakt. Het advies werd gisteren al toegelicht bij de dienst MER en er vond ook een ontwerptekstbespreking plaats met alle betrokken overheden.


Lokale bereikbaarheid en leefbaarheid


De Charles de Costerlaan wordt omgevormd van een drukke autoweg tot een fiets- en wandelboulevard. De straat wordt 'geknipt' en zal dus niet meer in verbinding staan met de E34. De Waaslandtunnel moet zo opnieuw een tunnel voor lokaal verkeer worden. Volgens het stadsbestuur is het knippen van de Charles de Costerlaan absoluut te vermijden, zolang de derde Scheldekruising niet gerealiseerd is. Het stadsbestuur vraagt maatregelen die de lokale bereikbaarheid en leefbaarheid garanderen in elke fase van zowel de werken op Linkeroever als de werken aan de Oosterweelverbinding. “Er wordt een grotere verkeersdruk verwacht op de Blancefloerlaan, Halewijnlaan en Beatrijslaan na de knip van de Charles de Costerlaan”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Wij vragen dan ook om die straat herin te richten in functie van de verkeersveiligheid, met onder meer vrijliggende fietspaden, kruispuntherinrichting, veilige oversteken, signalisatie of andere verkeersveilige ingrepen. Ook de kruisingen van de fietspaden met de Blancefloerlaan moeten beveiligd worden.”

 


Verkeersdrukte voor de Waaslandtunnel. Na de 'knip' van de Charles de Costerlaan zou de tunnel alleen nog boor lokaal verkeer kunnen dienen. foto JAN VAN DE PERRE
 


Geluidsmaatregelen


“In het project-MER worden er geluidbermen en -schermen voorzien om de hinder voor omwonenden te beperken”, zegt Kennis. “Wij vragen om die geluidsafscherming zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk in het project te realiseren.”


Werfzones


Het Antwerpse stadsbestuur vindt het in de beschrijving van de werfzones nog onduidelijk hoe de hinder door lawaai, stof, modder,... beperkt zal worden naar de omwonenden. “We willen een gedetailleerde aanpak die garandeert dat de hinder gemilderd wordt”, vertelt Kennis. “En we vinden dat de alle oversteken van werfroutes met lokale wegen en fiets- en wandelpaden beveiligd moeten worden.”
In het project-MER loopt een van de mogelijke routes voor zwaar verkeer, die van en naar de werfzones rijden, nog door een woonwijk langs de August Vermeylenlaan. De stad vraagt om die mogelijke route te schrappen. De stad wil ook de recreatie rond het Galgenweel behouden, net als het fietspad en de Finse looppiste, wat moeilijk compatibel lijkt met een route voor werftransport.


Insleuving en overkapping E17/E34


Het Antwerpse stadsbestuur is voorzichtig met uitspraken, maar zegt wel uit te kijken naar de onderzoeken van de intendant over een eventuele overkapping van de E17 en E34, wat ze een redelijk alternatief noemt. “Wij baseren ons enkel op het onderzoek dat al gevoerd is”, benadrukt Koen Kennis. “Bovendien willen we de initiatieven van de Vlaamse overheid ( de overkappingsintendant, red.) niet ondergraven.”


Ringland-concept op R1 tussen zuidelijke knoop en Kennedytunnel


Dit alternatief beschouwt de stad als niet-wenselijk. “Opnieuw baseren we ons daarvoor op het bestaande onderzoek, dat ruimtelijk en qua leefbaarheid geen significant verschil vastgesteld heeft”, zegt Kennis. “Het wordt wel negatiever beoordeeld op vlak van mobiliteit.”

Jan Stassijns
Gazet van Antwerpen 04-05-2016 pag. 18

Tags: