Waterkansje om Doel nog te redden

kade rechteroever

Start procedure Complexe Projecten

Vanaf vrijdag ligt volgens een nieuwe procedure een “onderzoeksnota” ter inzage van het publiek. Daarbij worden alternatieven gezocht om Doel te ontzien.
 

Keer op keer werd de Vlaamse regering de voorbije jaren teruggefloten in haar pogingen om via Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (GRUP) de havenuitbreiding in het Waasland te kunnen realiseren. Die uitbreiding is voor het Havenbedrijf nodig om een extra getijdendok, het Saeftinghedok, te kunnen aanleggen. Daarbij zou dan wel het dorp Doel definitief verdwijnen.
 

Ook het jongste reparatie-GRUP zal zo goed als zeker eerstdaags door de Raad van State worden verworpen. Daarop vooruit lopend legde de regering een nieuwe procedure vast voor ‘Complexe Projecten’. De eerste toepassing daarvan gebeurt voor de extra containerbehandeling in de haven van Antwerpen.
 

Beslissing in 2018 

In die procedure wordt met alle partners écht gezocht naar mogelijke alternatieven. De procedure start officieel vrijdag. Van dan af ligt in de gemeentehuizen van Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis- Waas, Stabroek en Zwijndrecht de onderzoeksnota voor het publiek ter inzage en kunnen bezwaren worden ingebracht. Verwacht wordt dat op basis van al die inbreng de Vlaamse regering uiteindelijk in het voorjaar 2018 een strategische keuze zal maken, waarna dan nog de uitwerking volgt. Het hele traject kan twee tot drie jaar in beslagnemen.

De actiegroep 2020 zegt te hopen dat er ernstig naar alternatieven wordt gezocht. Volgens woordvoerder Jan Creve liggen naast “het oude plan voor een mega- containerdok, het Saeftinghedok, nu ook verschillende inbreidingsscenario’s op tafel. Daardoor zou geen nieuwe open ruimte meer moeten worden aangesneden en komt er toch extra containercapaciteit.

(pvb)

Gazet van Antwerpen 07-12-2016 pag. 9

Tags: