29 baanvakken breed op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis. Stop deze gruwel

kade rechteroever

De hotspot van het hele BAM tracé is de plaats aan het Sportpaleis. Ten tijde van de Lange Wapperbrug bracht het internationale studiebureau ARUP/SUM uit dat daar een 18 baanvakken brede viaduct gepland is die de leefbaarheid van de omliggende wijken onmenselijk zou maken.

Op de maquette van de Lange Wapper in het Felixpakhuis had de BAM zorgvuldig dit stuk van aansluiting van de ring op de Lange Wapper uit beeld gehouden. De maquette stopte, niet toevallig, nog voor het Sportpaleis.

Wij hebben toen een maquette gemaakt die wel de gruwel van een 18 baanvakken brede viaduct aan het Sportpaleis in beeld bracht. De foto van deze maquette prijkt op de cover van het monumentale boek van Manu Claeys ‘Stilstand’.

In de zittingen van het Vlaams Parlement in aanloop van het referendum van oktober 2009 plakte de BAM in haar voorstelling van het tracé een groot vraagteken over de omgeving van het Sportpaleis. Ze gaven zelf toe dat het de hot spot was van hun tracé waarmee ze geen weg wisten.

Voor ons artsen voor het Volk was dit belangrijk. De helft van onze patiëntjes in die wijken hebben al moeten puffen tegen astma. Niet te verwonderen want de hoofdzakelijk Westelijke winden blazen al dat lawaai en fijn stof van de Ring deze wijken in. Met een 18 baanvakken brede gedrocht zou dit nog erger worden.

 Met het Masterplan 2020 waarbij de Vlaamse regering en het Antwerps Stadsbestuur koos voor het BAM tracé blijft die hot spot overeind. Er zou nu een 18 baanvakken brede paperclip komen. Die gruwel daarvan wisten ze dat dat niet te verkopen valt. Dus hebben ze er een Hollands Complex gemaakt.

Dat blijkt nu 29 baanvakken breed te zijn. Bovendien trekt dat het verkeer nog eens 700 meter dieper de agglomeratie in. Die gruwel moet stoppen. Vandaar hebben we een nieuwe maquette gemaakt die deze hot spot in 3D in beeld brengt. Op de info-momenten die de BAM nu organiseert voor een handvol aanwezige burgers kunnen ze de vragen over de Hollandse Knoop niet eens beantwoorden.

Het was veelzeggend dat de woordvoerder van de BAM deze ochtend op radio 1 zelfs beweerde dat’ hij niet van buiten weet hoeveel baanvakken er nu precies zijn’ (sic) terwijl het interview daarover precies ging.
Help mee de nieuwe maquette bekend maken. Je kan ze uitlenen om aan vrienden of kennissen te laten zien. Geef me maar een seintje: dirk.vanduppen@gvhv.be

Tags: