300 platanen bedreigd door heraanleg

kade rechteroever

 

Op het einde van de jaren 90 werden er aan de Haven van Brussel plannen gemaakt om een logistiek distributiecentrum uit te bouwen op de braakliggende terreinen tussen het TIR-centrum (Transport International Routier) en Thurn & Taxis. De bedoeling was een multimodaal overslagcentrum te creeren: goederen zouden via trein, vrachtboten en vrachtwagens op deze plek aankomen en worden overgeslagen op kleinere vrachtwagens om de binnenstad te bedienen. Na enige tijd werd het duidelijk dat er van multimodaliteit geen enkele sprake was: aanvoer langs het kanaal en het spoor zou er niet komen, enkel vrachtvervoer. Het werd ook duidelijk dat het eerder een uitbreiding van het huidige TIR-centrum zou zijn, dan een echt herverdeelcentrum voor de stad. Goederen zouden van buitenaf tot ver binnen de stad worden aangevoerd, om later weer in omgekeerde richting te vertrekken.

De Havenlaan moest voor de inplanting van dit nieuwe project een heraanleg krijgen en liefst met een zo stevig mogelijk betonnen wegdek om de massale aanvoer van nieuw vrachtverkeer te verwelkomen. Toenmalig Minister van Mobiliteit Pascal Smet verguldde de bittere pil die de wijk diende te slikken met het inplannen van fietspaden en trottoirs.

 

Op 8 juli 2008 stemden de Stad Brussel en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel (GOMB) voor de plannen van heraanleg van de Havenlaan. De Directie Monumenten en Landschappen van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH), de Directie Stedenbouw van het BROH en Leefmilieu Brussel (BIM) stemden tegen deze plannen. De verenigingen BRAL, IEB en ARAU uitten toen eveneens hun bezwaren tegen dit project (bekijk bezwaren BRAL).

Minister voor de Haven Brigitte Grouwels verloor tegen het einde van de vorige legislatuur echter de steun van haar regering voor het BILC-project. De toekomst van de terreinen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De acties van IEB, BRAL, ARAU en NO-BILC hadden hun vruchten afgeworpen. Momenteel bekijkt men de opportuniteit om een overslagcentrum op de terreinen van Schaarbeek-Vorming te installeren.

Bij het aantreden van de nieuwe regeringsploeg werd na het afvoeren van het BILC-project ook de heraanleg van de Havenlaan in de koelkast gestopt. Maar net voor het aflopen van de bouwvergunning, verkregen in 2008, wil de huidige Minister van Mobiliteit Brigitte Grouwels het project er nog gauw doorduwen. De vraag of het voorliggende project ondertussen niet aangepast dient te worden, wordt niet gesteld. Ondanks protest van verschillende kanten en een persconferentie van het buurtcomité Maria-Christina, ARAU en Brusselfabriek op 22 maart 2011 wordt in sneltempo het contract met de aannemer getekend. De werken zouden in april 2011 van start moeten gaan. Na protestacties van buurtbewoners wordt de kap van de platanen uitgesteld tot het broedseizoen voorbij is. Vanaf midden augustus kunnen de platanen dus gekapt worden en de werken van heraanleg van start gaan.

 

 

Wij vragen om de plannen voor heraanleg van de Havenlaan met hoogdringendheid aan te passen. Die plannen voorzien nog altijd in een nodeloos duur en overgedimensioneerd betonnen wegdek. En in de kap van de 300 majestueuze platanen die deze laan vol industriële gebouwen nog enige charme geeft.
Laat u niets wijsmaken, HET IS NIET TE LAAT OM VOORLIGGEND PROJECT TE WIJZIGEN.
Leefmilieu Brussel (BIM) en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) gaven in 2008 reeds een negatief advies voor deze bouwaanvraag, maar toch wil men deze plannen onveranderd doorvoeren.

http://www.avenueduport.be/nl/de-quoi-sagit-il/les-arbres/

Teken de petitie via deze link : http://9706.lapetition.be/

Pagina op Facebook via deze link: https://www.facebook.com/home.php?sk=group_212617372087195 

of wordt 'vriend' van Daan Plataan : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002525284181&sk=wall

 

 

Ontwerper park Thurn & Taxis wil platanen Havenlaan behouden ?

 

Michel Desvigne, de Franse landschapsarchitect die door het Gewest is aangeduid om het toekomstige park op en rond de site van Thurn & Taxis te ontwerpen, toont zich een fan van de platanen op de Havenlaan. Die verdwijnen met de heraanleg die over twee weken begint. 

Volgens Desvigne zouden de plannen voor de Havenlaan herbekekenen moeten worden omdat het logistiek centrum BILC (Brussels International Logistic Center) er niet komt. "In mijn werk moet ik me ook voortdurend aanpassen aan nieuwe gegevens," zegt hij in Le Soir. "Het project voor de Havenlaan is bedacht in functie van het BILC maar dat is ondertussen afgevoerd."

Over de vervangingen van de huidige kasseien door beton spreekt Desvigne zich niet uit, maar hij pleit wel voor het behoud van de driehonderd platanen. "De driehonderd platanen zijn een groene lijn en een herkenningspunt. Je ziet ze van ver. Door de platanen heeft de laan een sterke présence. Ze zijn ook belangrijk voor het toekomstige uitzicht vanaf Thurn & Taxis. Ze wegdoen, verandert alles."

De geplande heraanleg blijft dus voor beroering zorgen. Verschillende buurtbewoners pleiten al langer voor het behoud van de kasseien én de platanen. Om dat te illustreren lieten enkelen zich al eens vastbinden aan de bomen. Ook binnen de Brusselse regering zijn er recent twijfels gerezen. Zo opperde milieuminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) dat de heraanleg misschien moet worden uitgesteld. Haar collega van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) liet echter weten dat ze rijkelijk laat kwam met haar bedenking.

In de krant laat Grouwels ondertussen nog weten dat ze niet van plan is om van de vernieuwde Havenlaan een stadsautostrade te maken. Ze belooft vaste radars om snelheidsovertreders te beboeten.

Brusselnieuws.be - 02/08/2011
http://www.brusselnieuws.be/artikel/ontwerper-park-thurn-taxis-wil-platanen-havenlaan-houden

http://www.brusselnieuws.be/dossier/heraanleg-havenlaan?page=1

 


 

Tags: