40% minder vervuilende stoffen in de lucht

kade rechteroever

Tussen de jaren 2000 en 2010 is de uitstoot van verontreinigde stoffen in de Antwerpse haven met meer dan 40 procent gedaald. Dat blijkt uit een bevraging die de werkgroep industrie van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland afnam bij 31 van de grootste industriële bedrijven uit de havenregio, inclusief de petrochemische cluster. De kentering kwam in een periode dat de economie sterk groeide.

Uit de bevraging blijkt dat uitstoot van verontreinigde stoffen in tien jaar bijna is gehalveerd, terwijl de productie met 5 procent toenam. Over een periode van dertig jaar blijkt de uitstoot van verontreinigde stoffen met 75 procent te zijn gedaald, terwijl de productie meer dan verdubbelde. Concreet daalde de uitstoot van CO (koolstofmonoxide) met 16 procent, SOx (zwaveloxiden) met 52 procent en NOx (stikstofoxiden) met 26 procent. Voorts ging de emissie van zuurequivalenten met 43 procent naar beneden. Ook de uitstoot van aromaten ging met drie kwart naar omlaag. Belangrijker is nog dat het aandeel van benzeen met 74 procent daalde. Het terugdringen van vervuilende stoffen in de lucht wordt bevestigd door de rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij, die de emissiegegevens van deze bedrijven kan bevestigen.  Een en ander toont een duidelijke ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk.

In datzelfde decennium kozen heel wat bedrijven ervoor om zelf te voorzien in hun energiebehoeften via een warmtekrachtkoppeling. De emissies tijdens het produceren van deze energie worden echter mee opgenomen in de totale uitstoot van koolstofdioxide. De elektriciteit die vroeger werd aangekocht vanuit andere regio’s werd niet opgenomen in de totale emissie. Dit verklaart mee waarom de uitstoot van CO2  op hetzelfde niveau is gebleven als tien jaar geleden.

De geleverde inspanningen om de lucht- en milieukwaliteit te verbeteren zijn onder meer te danken aan de strengere normen die de wetgever de bedrijven oplegde. "De industrie beperkt zich niet tot het strikte minimum. De inspanningen tot verbetering zijn veelal reuzestappen. Het gaat om procesaanpassingen, integratie van luchtzuivering in het proces, ingrijpende nazuiveringen zoals filtratie en katalysatoren.", aldus Wouter De Geest, voorzitter van het platform industrie van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen – Waasland.

De havengemeenschap publiceert volgende maand haar eerste duurzaamheidsverslag volgens de internationale GRI-standaard. (mb)

Waaskrant 10-01-2012
http://www.waaskrant.be/nieuws/21490-40-minder-vervuilende-stoffen-in-de-lucht

Tags: