45% overschrijdt de norm

kade rechteroever

Luchtkwaliteit 

 

Verfijning meetcampagne CurieuzeNeuzen in Antwerpen levert opmerkelijke resultaten op

 

 

Van de tweeduizend meetpunten in de meetcampagne CurieuzeNeuzen in Antwerpen overschrijdt 45% de gezondheidsnorm van stikstofdioxide (N02). "Er is nog een lange weg af te leggen", zeggen de onderzoekers.

 


In Antwerpen hingen in mei tweeduizend kleine meetstations voor fijn stof en N02 aan gevels van woningen, scholen en bedrijven. Dit grootschalige citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit is uniek in de wereld. De eerste resultaten werden in juni bekendgemaakt, maar zijn nu verder verfijnd.
"Hoewel de luchtkwaliteit jaar na jaar verbetert, blijven de concentraties in Antwerpen een belangrijk probleem", zegt Filip Meysman, projectbegeleider van het CurieuzeNeuzen. "Er is nog een lange weg af te leggen."


FILIP MEYSMAN - Projectbegeleider

Vergeleken met een stad als Kopenhagen beginnen we in Antwerpen met een handicap."

 

De N02-concentratie overschrijdt de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie, 40 microgram/m³ gemiddeld op jaarbasis, op 45% van de meetpunten. Sommige Europese steden doen het slechter, zoals Barcelona en Turijn, andere doen het dan weer beter, zoals München en Kopenhagen.

"Antwerpen begint met een handicap in vergelijking met de Deense hoofdstad Kopenhagen", zegt Meysman. "Antwerpen bevindt zich in een drukbevolkte en verkeersintense regio.

Bovendien ligt de Ring dicht bij de stad en zijn de Denen bijvoorbeeld kampioen in het gebruik van de fiets. Om het goede resutaat van Kopenhagen te benaderen, zullen we dus een tandje bij moeten steken."


"We doen al veel”


Antwerps leefmilieuschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) zegt dat dit al gebeurt. "Met ons actieplan rond luchtkwaliteit en de lage-emissiezone ben ik overtuigd dat 90% van de stad tegen 2020 onder de Europese richtlijn zal zitten", zegt ze.

Door CurieuzeNeuzen kwamen enkele zwaarvervuilde straten aan het licht met N02-concentraties rond 60 microgram. Het lokale verkeer en de nabijheid van de Ring zijn de meest doorslaggevende factoren. De luchtvervuiling in deze smalle straten aanpakken, kan alleen door het wagenverkeer daar af te bouwen.

"We, doen al veel", zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "Door het rondmaken van de Antwerpse Ring bouwen we het sluipverkeer af.  (nvdr: herlees even Meccano scoort beter dan BAM op vlak van gezondheid). We zetten in op fietsen. Daarnaast is er de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in 95% van de stad."

Het project CurieuzeNeuzen was een initiatief van het actiecomité Ringland en kreeg financiële steun van de stad Antwerpen.
"Willen we de luchtkwaliteit in de stad echt verbeteren, dan zijn structurele maatregelen nodig om mensen daadwerkelijk op de fiets of in het openbaar vervoer te krijgen", zegt Peter Vermeulen van Ringland.

Info: www.curieuzeneuzen.org

SACHAVAN WIELE
Gazet van Antwerpen 22-10-2016 pag. 8

 

Boomgaardstraat wordt zone 30

Drie extra verkeersdrempels moeten nieuwe snelheidsbeperking afdwingen

Gazet van Antwerpen 22-10-2016 pag. 39

 

Gazet van Antwerpen 22-10-2016 pag. 39

 

 

Tags: