5,8 miljard euro voor Vlaamse mobiliteit

kade rechteroever

"Nooit geziene investeringen in álle vormen van vervoer" 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het eerste luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Tot het einde van de regeerperiode in 2019 investeert hij nog 5,8 miljard euro in de Vlaamse mobiliteit. Het leeuwendeel gaat naar werken aan de weg (2,7 miljard euro, een stijging sinds 2015 van maar liefst 37 procent) en werken aan de waterweg (2,25 miljard euro, een stijging met 17,5 procent). “De investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer stijgen naar een historische hoogte”, zegt Weyts. “Er gaan in heel Vlaanderen heel wat schoppen in de grond.”

Vlaanderen dreigt tot stilstand te komen. Er rijden steeds meer wagens op steeds minder ruimte. Het Planbureau voorspelt tegen 2030 nog een drastische toename van zowel het personenvervoer (met 11 procent) als het vrachtverkeer (met 44 procent). De gemiddelde snelheid tijdens de spits dreigt nog een kwart trager te worden. “Daarom werken we aan de weg, maar ook aan alternatieven voor wagen en vrachtwagen: de waterweg, De Lijn en de fiets”, stelt Weyts. Zo wil hij het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport tegen 2030 verhogen naar 18 procent, met een gemiddelde groei van 2,8 procent per jaar. Dat maakt een enorm verschil, want 1 gemiddeld binnenschip haalt al snel 200 volle vrachtwagens uit de file. Vlaanderen heeft nu al 1.100 kilometer bevaarbare waterweg: 80 procent van alle bedrijven ligt op maximaal 10 kilometer van zo’n waterweg. “En de capaciteit op die waterwegen gaan we nu nog verder uitbreiden”, belooft de minister.

Werken aan de weg

In het investeringsbudget voor wegenwerken van 2,7 miljard euro zitten de grote kosten voor de Oosterweelverbinding en de herinrichting van de ring rond Brussel niet eens vervat: historische investeringsprojecten die goed zijn voor respectievelijk 3,5 en 1,5 miljard euro. Maar er wordt niet alleen gewerkt rond Brussel en Antwerpen. Het investeringsbeleid wordt dit jaar al heel zichtbaar langs de Vlaamse wegen. Langs de autosnelwegen komen er 34 grote werven. In totaal wordt er gewerkt aan 100 kilometer autosnelweg. “We investeren in structureel onderhoud, maar ook in nieuwe infrastructuur”, verduidelijkt Weyts. “En ook aan onze gewestwegen wordt gewerkt: daar komen in totaal een honderdtal werven, verspreid over de vijf provincies.” In totaal zijn er voor dit jaar al werken gepland aan 445 km gewestweg. Een overzicht van alle werven is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/grotewerven.

Minder hinder, meer verkeersveiligheid

“Waar een schop in de grond gaat, ontstaat een hoop aarde en een hoop hinder”, erkent Weyts. Daarom wordt er maximaal ingezet op nachtwerk en werken rond de klok. Voor de veiligheid van de werven wordt een mobiele flitspaal ingezet op wel 21 locaties. “Nog nooit werd die zo ruim ingezet”, benadrukt Weyts. Ten slotte komt er een grootscheepse communicatiecampagne om alle weggebruikers goed te informeren. “Die wordt bij elk nieuwe golf van grote werven herhaald”, besluit de minister.

Ook de investeringsbudgetten voor het openbaar vervoer en voor de fiets stijgen tijdens deze regeerperiode naar een recordhoogte. Meer daarover lees je hier.

 

http://www.benweyts.be/nieuws/58-miljard-euro-voor-vlaamse-mobiliteit-nooit-geziene-investeringen-in-alle-vormen-van

 

Tags: