Aarde leeggeplunderd

kade rechteroever

Club van Rome voorspelt terugkeer naar pre-industriële tijd

Als we verder leven zoals we bezig zijn, komt er een terugkeer naar de pre-industriële tijd. Dat voorspelt de Club van Rome in het rapport Plundering the Planet. "Er wordt meer energie gestoken in de zoektocht naar olie en gas, dan dat eruit gewonnen wordt", klinkt het.

De Club van Rome is een internationale groep van deskundigen in politiek, wetenschap, cultuur en het bedrijfsleven, die in 1968 werd opgericht. Doel: het bewustzijn rond de meest dringende problemen van de aarde aanwakkeren.
Vier decennia geleden pakte de Club uit met een eerste rapport over de grenzen van de groei in de geïndustrialiseerde wereld. Anno 2013 schetsen ze in een nieuw rapport, dat in Berlijn werd voorgesteld, een bijzonder somber beeld over de toekomst van onze planeet.

Klimaatverandering

Volgens de Italiaanse energie-expert en hoogleraar chemie Ugo Bardi kunnen we ons de plundering van grondstoffen niet meer permitteren. "We zitten tegen de grens van de economisch verantwoorde winning van een aantal grondstoffen, zoals metalen en fossiele brandstoffen", stelt hij. "Er wordt meer energie gestoken in de zoektocht naar grondstoffen, dan dat eruit gewonnen wordt."

Het rapport waarschuwt voor een schaarste van olie- en gasreserves, wat de klimaatverandering zal versnellen. Het ecosysteem wordt verstoord ende hogere concentratie van broeikasgassen, verzuurde oceanen en overstroomde kusten gaan onze aarde sterk veranderen. "We worden bewoners van een nieuwe planeet. Een planeet met heel andere klimatologische omstandigheden en een verminderde beschikbaarheid van middelen. In die nieuwe situatie dreigt de mensheid terug te keren naar de pre-industriële tijd."

In de nabije toekomst kunnen grondstoffen, die onvervangbaar zijn in hun industriële toepassing, schaars worden. In het rapport staan voorbeelden als metalen die gebruikt worden voor katalysators van auto's.

Verspillende gewoontes

Toch is er volgens Bardi een oplossing. "Als we alle grondstoffen die nog over zijn nauwgezet beheren en gebruik maken van hernieuwbare energie, kan de menselijke beschaving blijven. Op voorwaarde dat we onze meest verspillende gewoontes achter ons laten. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst."

HANNE DE BELIE
Gazet van Antwerpen 08-06-2013 pag. 19

Tags: