Acht alternatieven voor Oosterweel onder de loep

kade rechteroever

Voor de realisatie van de Oosterweelverbinding zullen acht alternatieven verder worden onderzocht. Dat gebeurt in het kader van de opmaak van een nieuw plan-milieueffectenrapport (plan-MER). Naast het Oosterweeltracé van de regering en het Meccanotracé van de actiegroepen worden onder meer een tunnel dwars onder Antwerpen onderzocht, maar ook twee tracés in Beveren. Het gaat om een sluiting van de noordelijke grote ring tussen de E17 in Haasdonk en de E34 in Kallo en de realisatie van een zuidelijke grote ring tussen de E17 in Haasdonk en de E313/E34 in Ranst. De andere alternatieven zijn het 'nulalternatief' zonder nieuwe Scheldekruising, een Oosterweel-noord (dat delen van zowel het Oosterweeltracé als van het Meccanotracé overneemt) en een extra Scheldekruising aan de Kennedytunnel. De actiegroep stRaten-generaal reageert met gemengde gevoelens. "We zijn blij dat onze Meccano wordt meegenomen, maar de regering heeft inmiddels wel al een bouwvergunning verleend voor de gevangenis in Beveren, bovenop ons tracé", zegt Manu Claeys.

(PKM) SINT-NIKLAAS
Het Laatste Nieuws Editie Waasland 30-04-2012 pag. 13

 

Tags: