ACTIEGROEPEN IN BEROEP TEGEN MILIEUVERGUNNING GEVANGENIS

kade rechteroever

 

De actiegroepen stRaten-generaal en ABLL Linkeroever/Waasland gaan in beroep tegen de milieuvergunning voor de geplande gevangenis in Beveren. «Die vergunning betekent het einde van de Oosterweelverbinding», zeggen ze. Makkelijk wordt dat niet, want de voorbereidende werken voor de bouw van de gevangenis zijn zelfs al begonnen.

De actiegroepen hebben op 12 maart met grote verbazing kennis genomen van de milieuvergunning die de Vlaamse regering toen afleverde voor de bouw van een gevangenis in Beveren. «Het gebouw komt pal op het Meccanotracé», zeggen ze. «Als in april de eerste steen gelegd wordt, betekent dat een cascade van inbreuken tegen de Europese regelgeving. Die zullen eindigen in het definitieve schrappen van de Oosterweel.» De actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en ABLLO dringen er al sinds 2010 op aan om de gevangenis een paar tientallen meters op te schuiven, om
zo de weg open te houden voor het Meccanotracé, mocht dat uiteindelijk weerhouden worden als beste om de Oosterweelverbinding tot stand te brengen. De Vlaamse Regering hield met dat argument evenwel geen rekening en behoudt de gevangenis op de voorziene plek: pal op het Meccanotracé. De actiegroepen gaan tegen die beslissing nu in beroep. Nog deze week gaan ze naar de rechtbank van Gent om hun juridische eisen kracht bij te zetten.

Europa

Nog los van de inplanting zijn de actiegroepen ook van mening dat er door het afleveren van de vergunning belangrijke inbreuken zijn gepleegd op de milieueffectenrapportering (MER) die Europa oplegt. «Zo komt de gevangenis in een zone waar volgens de MER van destijds enkel kleine industriële activiteit is gepland, terwijl er straks 300 mensen dag en nacht verblijven. Daarvoor is geen MER-studie gebeurd», zegt Wim van Hees van Ademloos. Voorts zijn de tegenstanders bang dat er door de vergunning een lening van 700 miljoen euro op de helling komt te staan. Ze hekelen ook de 'roekeloze en tergende' manier waarop de regering omgaat met het dossier. «We gaan een brief schrijven aan minister-president Kris Peeters, de Vlaamse en federale regering, Europa en de Koning om dat aan te klagen.»

(VSH)

Het Laatste Nieuws 28-03-2012 pag. 19
 

Tags: