Actiegroepen naar Europese Commissie om Meccano-tracé te vrijwaren

kade rechteroever

Actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal hebben de Europese Commissie aangeschreven omdat Vlaanderen tegelijk het Meccano-tracé onderzoekt als alternatief voor de Oosterweelverbinding én datzelfde tracé onmogelijk dreigt te maken door er een gevangenis op te bouwen.

 

Het alternatievenonderzoek maakt deel uit van een milieueffectenrapport (MER) waarover Europese richtlijnen bestaan en volgens de actiegroepen zal Europa zo'n precedent niet kunnen smaken.

 

"Het is toch te gek voor woorden", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Europa kan niet lachen met dit soort beleid. We hebben een brief gericht aan de Europese Commissie met de vraag of het zomaar kan dat een lidstaat bij het verlenen van een bouwvergunning (voor de gevangenis van Beveren, red.) geen rekening houdt met een lopende MER-procedure (met inbegrip van het Meccano-tracé, red.) over een ander project wanneer de bouwvergunning voor het eerste het tweede onmogelijk dreigt te maken."

 

De betwisting draait om de inplanting van de gevangenis in Beveren, die pal op het Meccano-tracé zou komen. De actiegroepen hebben het nog eens nagerekend en door de gevangenis "slechts 48 meter in westelijke richting" op te schuiven wordt het tracé gevrijwaard. Ze wijzen erop dat het om een al bouwrijp gemaakt kavel gaat, dat het terrein overal gelijkaardig is en vooral dat de nieuwe locatie binnen het afgebakende terrein blijft. Daardoor moet volgens hen de hele procedure niet herbeginnen en kan in september nog worden gestart met de bouw van de - verplaatste - gevangenis.

KWO/
Belga 05-03-2012

 

Tags: