Actiegroepen Rand willen Ringverkeer naar Singel + rechtzetting

kade rechteroever

Een aantal actiegroepen uit de rand hebben een nieuw voorstel ingediend om de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen op te lossen.

Red De Voorkempen, Ondergronds, Ertbrugge, Site Ruggeveld, Rond Punt, 'tAlternatief en R11Mis stellen voor om het verkeer op de Antwerpse Ring deels af te takken naar de Singel om de files in te perken. De Singel moet dan ook meteen ondertunneld worden om de Antwerpenaar niet met alle lawaaihinder op te zadelen. Of Antwerpen dit voorstel zal smaken, wisten de actiegroepen uit de rand niet.

Hun idee komt er nadat ze vaststelden dat de R11Bis de verwachtingen niet inlost. De verzamelde actiegroepen uit de rand zijn eigenlijk tegen bijkomende infrastructuur omdat er al zo weinig open ruimte is in de regio. De bestaande infrastructuur moet volgens hen beter worden benut en die ligt in de stad. ‘Maar wij willen absoluut geen polemiek tussen de stad en de rand creëren', zegt Jef Rombouts, voorzitter van Red De Voorkempen. ‘Maar het staat iedereen vrij om voorstellen in te dienen.'

vjb
Het Nieuwsblad 15-12-2011
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=763JKS01

 

Reactie van R11MIS:

Op 15-12-2011 is er een verkeerd bericht verschenen in Het Nieuwsblad (Actiegroepen willen Ringverkeer naar Singel). Er werd geschreven dat alle actiegroepen, die aanwezig waren op de persconferentie van Red De Voorkempen op 14-12-2011, het 'Singel-alternatief' steunen dat Jef Rombouts van Red de Voorkempen voorstelde.  

Nochtans was R11mis zeer duidelijk in onze communicatie dat wij enkel het verwerpen van de R11bis steunen. Wij stellen ons bescheiden op. Wij zijn geen specialisten die alternatieve tracés kunnen uitdenken. Onze doelstellingen zijn en blijven de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners. Wij vragen een zo breed mogelijk onderzoek van het mobiliteitsvraagstuk in de door verkeer geplaagde Zuidoostrand van Antwerpen. Meer dan simpelweg wat wegen bij te leggen.

Gazet van Antwerpen gaf een veel correcter beeld. Lees hier het correcte standpunt van R11mis in bijgevoegd artikel: R11mis steunt Red de Voorkempen en Actiegroepen wijzen R11bis af.

Op 16-12-2011 profileerde Het Nieuwsblad ons wel correct nadat wij de journalist contacteerden. Lees bijgevoegd artikel: Actiegroepen verdeeld over aanpak verkeersproblemen

Tags: