Actiegroepen verdeeld over aanpak verkeersproblemen

kade rechteroever

Actiegroep Red De Voorkempen wil van de Singel een tweede ring maken als oplossing voor het mobiliteitsprobleem. De Antwerpse actiegroepen zijn daar allerminst voor te vinden. Ook de andere actiegroepen uit de rand hebben bedenkingen bij het voorstel.
 

Red De Voorkempen gaat binnen de Plan-MER-procedure (milieueffectenrapport) een nieuw voorstel indienen om de verkeersproblemen in en rond de stad aan te pakken. Om de Ring te ontlasten stelt de actiegroep voor een deel van het verkeer af te takken naar de Singel. Die Singel moet dan wel ondertunneld worden. ‘Dit plan leeft al langer bij mensen van Red De Voorkempen', zegt Manu Claeys van Straten-Generaal. ‘Maar het is volstrekt ondoordacht. Ten eerste zit het conceptueel fout omdat alle doorgaand verkeer vlak bij de stad wordt gehouden en bovendien is het technisch een huzarenstuk met alle op- en afritten op de Singel.'

Red De Voorkempen ziet de Singel als een tweede ringweg voor het lokale verkeer. De Ring zelf wordt daardoor minder belast voor het internationaal verkeer. Toch is het dit soort van oplossing waar Antwerpen ‘neen' tegen zei in een referendum. In het aanvankelijke masterplan werd de Ring namelijk uitgebreid met een stedelijke ringweg. Antwerpen wenste echter niet dat al dat verkeer zo dicht bij de stad bleef. Red De Voorkempen legt het nu nog wat dichter door de Singel om te dopen tot een stedelijke ringweg.

‘Dit voorstel is alle nuancering kwijt', aldus Wim van Hees van Ademloos. ‘Red De Voorkempen zadelt de stad op met alle problemen en de rand blijft gevrijwaard.'

Red De Voorkempen benadrukt dat ze geen polemiek tussen de rand en de stad willen creëren. ‘Wij hebben gewoon een voorstel ingediend en vragen alleen maar dat het bekeken wordt', aldus Jef Rombouts, voorzitter van de actiegroep. ‘Als blijkt dat het om welke reden dan ook niet wenselijk is, dan zullen we dat aanvaarden. Maar ik ontken dat wij alle verkeer in de stad willen dumpen. Wij wonen allemaal in verstedelijkt gebied. Wie in Schoten of Antwerpen woont, ademt dezelfde lucht in.'

De andere actiegroepen uit de rand zijn verdeeld over het voorstel. Als het technisch uitvoerbaar is, schaart Erbrugge zich er achter. R11mis uit Mortsel, Rond Punt uit Wommelgem en Ondergronds uit Ekeren nemen liever geen standpunt in. ‘Wij zijn het eens met Red De Voorkempen over de ondertunneling van R11. Dat is een slecht plan', klinkt het. ‘Voorts willen wij een oplossing die de gezondheid en de leefbaarheid van zowel de mensen in de rand als in de stad waarborgt. Of dit voorstel dat doet, betwijfelen we.'

Het Nieuwsblad 12-11-2011

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=T43JMRE3

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KG3JLPSM

Tags: