Actiegroepen zitten over helft nodige handtekeningen volksraadpleging Oosterweel

kade rechteroever

De drie actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben sinds het begin van de zomer 37.775 handtekeningen binnengehaald voor een eventuele volksraadpleging over de Oosterweelverbinding. Daarmee is de helft van de doelstelling behaald.

Begin juni gaf de stad Antwerpen groen licht voor een onderzoek naar gedeeltelijke overkapping van de Antwerpse ring. Liever dan gedeeltelijk zouden de actiegroepen die ring echter volledig overkapt zien. Om dat alsnog voor elkaar te krijgen, stelden ze een handtekeningeninzamelactie in. Als daar voldoende ondertekenaars voor gevonden worden, komt het tot een volksraadpleging die voor een eventuele herziening van het BAM-tacé zou kunnen zorgen.

75.000 handtekeningen: zoveel zouden StRaten-generaal, Ademloos en Ringland er graag verzamelen om er vervolgens bij de stad Antwerpen een volksraadpleging rond de zaak Oosterweel mee af te dwingen. Met een teller die voorlopig halt houdt op 37.775 handtekeningen, zitten de actiegroepen naar eigen zeggen "goed op schema". “De handtekeningen moeten er definitief zijn wanneer BAM de officiële aanvraag voor het tracé indient bij de stad Antwerpen. Wanneer dat precies zal zijn, is niet volledig duidelijk, omdat men die datum nogal eens durft verleggen”, zegt Veerle Janssens, communicatiecoördinator voor Ringland. “Zelf zouden we echter toch graag voor de winter het nodige aantal handtekeningen behalen.” Dat aantal hoeft bovendien niet eens op 75.000 te liggen: “Voor de stad volstaat 10 procent van het aantal inwoners, dus 52.000 ondertekenaars, om een volksraadpleging af te dwingen, maar om zeker te zijn, hebben we voor onszelf toch een kleine marge ingebouwd.”

Dat Ringland ook effectief tot het gewenste totaal zal komen, daar twijfelt Janssens niet aan. “We zitten goed op schema en zijn tevreden met hoe de zaken ervoor staan. We zien het aantal handtekeningen week na week gestaag stijgen met een aantal van 5.000. Bovendien laten de mensen die de handtekeningen inzamelen horen dat mensen veel makkelijker op de petitie intekenen dan dat bij de vorige rondvraag in 2009 het geval was. Mensen zijn veel beter op de hoogte van onze zaak, en ook meer bereid ons te steunen.”

'Mensen tekenen veel makkelijker in op onze petitie dan in 2009. Ze zijn goed op de hoogte van onze zaak én bereid ons te steunen'

Veerle Janssens, communicatiecoördinator Ringland

 

Niet bindend 

Of de volksraadpleging - mocht die er uiteindelijk komen - ook tot het gewenste resultaat zal leiden, ook daarover is Janssens vrij optimistisch. “We verwachten wel dat als het tot een referendum komt, de uitslag daarvan ook in ons voordeel zal uitdraaien.” Of de stad die uitslag vervolgens ook nog in acht zal nemen, valt wel nog af te wachten. “Wettelijk zijn er voor de stad geen verplichtingen om de uitslag van zo’n referendum ook te volgen. De kracht daarvan is enkel adviserend”, geeft Janssens toe. “Maar", zo geeft ze aan; "Bart De Wever heeft op de gemeenteraad in juni wel laten horen dat hij de uitslag van de raadpleging zou respecteren, mocht het zover komen.”

HV
De Morgen 27-09-2016
http://www.demorgen.be/binnenland/actiegroepen-zitten-over-helft-nodige-handtekeningen-volksraadpleging-oosterweel-b1c06152/

 

Tags: