Actiemail

kade rechteroever

 

1. Global Climate Strike

Beste vriend, na een te warme zomer gaan we nu naar een hete herfst.
Het is onze stellige overtuiging dat klimaat actie de hoofdrol moet spelen. Want onze toekomst hangt werkelijk af van het overwinnen van de klimaatcrisis.
Ademloos is hierin natuurlijk geen wereldspeler, maar we willen rond dit thema opnieuw een steen in de Schelde gooien, te beginnen met de eerste wereldwijde klimaatwandeling van het nieuwe schooljaar - de lokale Antwerpse versie weliswaar.

Wandel met ons mee: Global Climate Strike
Op vrijdag 20 september, om 9 uur op de Grote Markt.

De Antwerpse klimaatbeweging stelt dan vijf vragen aan het stadsbestuur.
We starten bij de Brabo en wandelen daarna naar het station.
Met muziek en “wandelanimatie” en de steun van alle lokale klimaatbewegingen.

Meer info hier: https://www.facebook.com/events/745598142546803/

2) Horta info avond

Precies 10 jaar na de volksraadpleging willen we graag samen praten over de dingen die ons allemaal nauw aan het hart liggen.
Schrijf dus maar in je agenda: vrijdag 18 oktober in zaal Horta.
Programma volgt.

3) Drie rechtszaken

Vroeger deden we alles om rechtszaken te vermijden. Vandaag merken we dat overheden enthousiaster samenwerken als er een "juridische component" meespeelt.

De luchtzaak

Een dik jaar geleden legden stRaten-generaal en Ademloos en burgers, waaronder Jeroen Olyslaegers een klacht neer wegens het gebrek aan ‘luchtbeleid’ van Vlaanderen, en vooral het gebrek aan een Antwerps luchtplan.
Antwerpen had voor Europa in 2015 al een sluitend luchtplan moeten hebben.
Pas 1 jaar na deze klacht werd ze besproken op de rechtbank.
In augustus leverde onze advocaat al zijn bijkomende conclusies in. De rechtbank wacht nog op deze van de overheid.
Dit illustreert de taaiheid en traagheid van zo’n dossier. Maar zo worden nieuwe regels gemaakt, in Vlaanderen en in Europa. Langzaam maar zeker, stap voor stap. Waarbij iedere overwinning in Europa impact heeft op de Europese besluitvorming én de betrokken landelijke of stedelijke besluitvorming. Wordt vervolgd dus.

Ineos

Ademloos diende ook samen met straten-generaal, clientEarth, Greenpeace, Vogelbescherming Vlaanderen, Bos +, Klimaatzaak en Antwerpen Schalievrij, een bezwaarschrift in tegen de geplande kaalslag van 55 ha gemengd natuurgebied waaronder een flink stuk bos.
Het belangrijkste bezwaar hiertegen is dat de aanvraag tot snelle ontbossing werd losgekoppeld van de milieu-aanvraag van de fabriek zelf. Deze "saucissionering", het in "winbare" stukjes knippen van grote dossiers, is onwettig.
De geplande fabriek draait bovendien op schaliegas. Winning van dit gas veroorzaakt enorm veel schade. Daarom stopt Nederland er onmiddellijk mee, ondanks miljarden investeringen.
Bovendien maakt de fabriek plastiek.
Een "fracking plastiek factory" dus.
Dit lijkt ons geen goed idee voor de uitbouw van Antwerpen als duurzame haven van de toekomst.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Dam Comité

De buurt rond de Dam, Slachthuislaan en Noordschippersdok heeft klacht neergelegd bij de Raad van State tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Dam, slachthuislaan, het Noordschippersdok en omgeving.
Voor de buurt is de geplande uitbreiding en de bijhorende verkeersoverlast té grootschalig.
Het aantal inwoners en dus ook de verkeersdruk zou ongeveer verdubbelen.
Ademloos heeft zich mee partij gesteld voor de onvoldoende opgeloste problemen qua lucht en geluid. Waarom? Mensen die daar nog niet wonen, kunnen niet op voorhand protesteren tegen ontbrekende gezonde randvoorwaarden. Een vereniging die ijvert voor gezonde lucht- en geluidsnormen in de stad? Die kan dat wel. Het Damcomité heeft ons gevraagd onze verantwoordelijkheid te nemen. We konden en wilden niet nee zeggen.

Deze klacht werd eind juni neergelegd. Het overleg gaat vanaf volgende week een nieuwe fase in. Wordt ook vervolgd.

Deze drie voorbeelden illustreren de “dossiertaaiheid” waar moderne burgerbewegingen mee moeten leren omgaan. Dit is wennen voor ons, we delen onze ervaringen graag!

Zo, nu ben je weer helemaal bij. We zien elkaar terug op 20 september!

Wim van Hees, Ademloos

 

twitter: @ademloos @wimvanademloos
facebook: www.facebook.com/ademloos
website: www.ademloos.be

 

Tags: