‘Actieplan is lege doos’

kade rechteroever

Een coalitie van burgers, actiegroepen en politici heeft bezwaar aangetekend tegen het geluidsactieplan van de Vlaamse overheid. Het plan schiet volgens hen veel te kort om de lawaaihinder van de Ring in te dijken.
 

'Het geluidsactieplan is alleen gemaakt om van Europa geen blaam te krijgen, maar niet omdat men bezorgd is over de gezondheid van de Antwerpenaar', haalt Freya Piryns uit naar het Geluidsactieplan Omgevingsgeluid van het Vlaams Gewest.

Samen met PVDA, Ademloos, Straten-Generaal en enkele buurtcomités ketst de Groen!-politica het geluidsplan af als 'een lege doos'. Zo'n geluidsactieplan moet bewoners beschermen tegen lawaaihinder. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is lawaai namelijk erg schadelijk voor de gezondheid.

'Europa schat het aantal hartinfarcten door geluidsoverlast op 245.000 per jaar', zegt Guido Verbeke, dokter en actievoerder bij Ademloos. Europa vroeg al zijn lidstaten dan ook om een geluidsplan in te leveren tegen 2009. Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is nu pas klaar en volgens de tegenstanders typeert die houding de laksheid waarmee het dossier is opgesteld.

'Het plan noemt de Ring als hoofdbron van de geluidsoverlast, maar doet er vervolgens niets aan', zegt Manu Claeys van Straten-Generaal. 'Het enige concrete zijn geluidsschermen naast de E313 in Deurne. Voor de Ring zullen geluidsschermen alvast niet volstaan, gezien het volume en type verkeer op de Ring.'

'Onze buurt is onleefbaar door het lawaai', zegt Els Jacobs uit de Ten Eeckhovelei. 'Als er 's ochtends files staan, overslapen we ons, want normaal worden we wakker van het verkeer.'

De tegenstanders hebben daarom bezwaar aangetekend en willen dat het geluidsplan wordt herschreven met daarin concrete maatregelen om het lawaai van de Ring te beperken. Twee ingrepen zijn volgens hen absoluut noodzakelijk. Allereerst moet de Ring worden overkapt en ten tweede moeten de verkeersstromen worden weggehouden van de stad. 'Voor het vrachtverkeer kan dat onmiddellijk door de Liefkenstunnel tolvrij te maken', zegt Wouter Van Damme, voorzitter PVDA-Antwerpen.

Ook wenst iedereen dat Vlaanderen zich houdt aan de geluidsnormen zoals vastgesteld door Europa. Die liggen op maximum 55 decibel. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt zelfs 42 decibel voor. Metingen door milieuambtenaar Erik De Bruyn leren dat in de woonwijken rond de Ring de decibelteller over de 70 durft slaan. 'Als een open riool dwars door de stad geuroverlast veroorzaakt, dan saneert men die riool', zegt De Bruyn. 'De Ring is zo'n open riool, maar men durft die niet aanpakken.'

De buurtbewoners van de Ten Eeckhovenlei vragen bovendien dat de overheid regelmatig metingen uitvoert zodat ze het probleem erkennen. 'Bovendien eisen we de terugbetaling van alle kosten die nodig zijn om het geluid uit onze woningen te houden', zegt Jacobs. 'Ik denk aan driedubbel glas, isolatie, dikke rolluiken, enzovoort.'
JOCHEN VANDENBERGH De Standaard 26-01-2011
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=E035E5OQ
 

Tags: