Actualisatie geluidskaarten Antwerpen en Gent

kade rechteroever

De Vlaamse Regering keurde op 06/06/14 de aangepaste strategische geluidsbelastingkaarten voor de agglomeraties Antwerpen en Gent goed. Deze geluidskaarten worden opgemaakt in het kader van de uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG).

De kaarten tonen de geluidsbelasting in Lden en Lnight voor alle wegen, spoorwegen, industrie en voor Antwerpen ook voor luchtverkeer.
De nieuwe kaarten zijn een gerichte update van de geluidskaarten van 2010, waarbij voornamelijk de informatie van de belangrijke wegen en spoorwegen werd geactualiseerd. Voor Antwerpen werden ook de industriegegevens in het havengebied en de informatie van de luchthaven van Deurne aangepast.
De geluidskaarten kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst milieuhinder.
 

LNE
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/actualisatie-geluidskaarten-antwerpen-en-gent

Tags: