advies aan minister Schauvliege: werp u met vrouw en macht tussen de zaagmannen en de bedreigde bomen!

kade rechteroever

open brief en uitnodiging aan  mevrouw Joke Schauvliege, minister 
van leefmilieu

 

België scoort 29ste van 30 Europese landen inzake leefmilieu.
Vlaanderen kapt dagelijks 1,5 hectare bos.

U bent onze minister ter ondersteuning van mens, dier en plant als bedreigde soorten op deze  bedreigde planeet.
U wordt daarvoor redelijk goed betaald. Het weze u gegund.

U gaat  daarvoor naar vele gelegenheden waar een nieuw bos, parkje, groenzone  wordt aangepland. Dat is electoraal lonend. Het weze u gegund. Maar  dit blijkt allemaal niet te werken. Ervan uitgaande dat u hierover  slapeloze nachten hebt hierbij gratis advies.

Uw strategie moet verhard Mevrouw. Verduurzaamd. Veel mediagenieker.
Wij nodigen u uit om voortaan dagelijks in beeld te komen op de plaats  waar die dag dat "anderhalfse voetbalveld" wordt gekapt. Waar die  bossen die dag het weer genadeloos moeten afleggen tegen de  bouwplannen, -vergunningen, -toelagen allerhande van uw collega  ministers en hun aannemers, de belangengroepen en commerçanten.
Dit  vraagt om een trendbreuk. Een rigoureuze nieuwe strategie.

Mevrouw, Joke, stel u met heel uw menszijn en in het licht van uw immense verantwoordelijkheid tussen de man met de zaag en de te  beschermen bomen.
Doe dit dagelijks. Onverstoorbaar. Genadeloos. Letterlijk. Met lijf en  leden. Wordt een vrouw met een missie.
Laat uw woordvoerder dagelijks een persconferentie houden met de  foto's van de dag en de aankondiging van de volgende plaats. Waar u de volgende morgen zult zijn. Ga daar dan ook naar toe. Stel u  opnieuw tussen man, zaag en boom.
Doe dit consequent, tot het niet meer nodig is. Zelden zal een  politica zoveel applaus gekregen hebben als u. Zelden zal het gat  tussen burger en politiek kleiner zijn geweest.
Eindelijk zal het  verschil te zien zijn tussen een man en een vrouw als  verantwoordelijke persoon voor een "zacht departement". Mevrouw heel  Vlaanderen wacht op u.

Door dit te doen zal de kap van het 9O hectare grote St. Annabos ook  ondenkbaar worden. 90 hectare Mevrouw, bufferbos mevrouw, geplant ter  bescherming van de stad Antwerpen Mevrouw, tegen chemie, haven en  overvloedig verkeer. Dit bos Mevrouw wordt met kap bedreigd voor een  nieuwe autobaan én slibstort. Een gruwel mevrouw, voor iedereen die  maar iets voelt voor milieu. Ook voor u dus.

Uw departement stelt nu op een bekende "gele brief" dat de inwoners  alleen nog naar de raad van state kunnen, ter wettige zelfverdediging.
Maar bent u niet onze minister van leefmilieu Mevrouw? En bij falen  van het Stadsbestuur om haar inwoners te beschermen, moet u dan niet  in hun plaats tredend handelen? Wij rekenen op uw aanwezigheid op 17  oktober aanstaande, om 14 uur aan de ingang van het Annabos (hoek  Esmoreitlaan/August Vermeylenlaan. Ongetwijfeld hebt u een andere  afspraak. Cancel die Mevrouw. Hier woedt de tweede historische slag  bij Oosterweel.

Stel u namens ons op voor de man met de zaag! Maan het Antwerpse  stadsbestuur aan om zich niet te gedragen zoals Willem van Oranje,  burgemeester op 13 maart 1567, die bij de eerste slag om Oosterweel  geen hand uit stak om de geuzen uit de handen te rukken van de  Spanjaarden en hun huurlegers. 900 geuzen werden gruwelijk vermoord.
De geschiedenis herhaalt zich. Nooit exact. Maar toch. Nooit werd de  bufferwaarde van dit bos gemeten. De moderne Geuzen vragen dit  nochtans al jaren. Men kapt zonder te weten. Erger nog, men kapt tegen  beter weten in.
Mevrouw plus est en vous!

Wim van Hees,   Ademloos maar niet sprakeloos.
 

plus link naar brief aan de burgemeester.

plus link naar bosbarometer
 

 

Tags: