Actie voor behoud open ruimte

kade rechteroever

 

 

STTI

Gazet van Antwerpen WAASLAND 28-09-2011 pag. 14

 

 

Actie voor behoud open ruimte

Melsele

Twee actiegroepen hebben gisterenavond aan het gemeentehuis geprotesteerd tegen de bouw van een nieuwe gevangenis en een glastuinbouwzone. De gemeenteraad boog zich immers over de vraag of het zuiden van Melsele niet te veel onder druk komt te staan van allerlei projecten. Burgemeester Van de Vijver komt deels tegemoet aan de bezwaren. De glastuinbouwzone wordt beperkt tot 50 ha en de uitbreiding van de KMO-zone Schaarbeek komt er niet.

Het zuiden van Melsele staat sinds twee jaar onder permanente druk van allerlei instanties die hun oog laten vallen om hun projecten hierop te verwezenlijken. Het gaat hierbij in eerste instantie om een 100 ha grote glastuinbouwzone, maar ook de bouw van een gevangenis, de aanleg van parallelwegen langs de E17, de uitbreiding van de KMO-zone Schaarbeek en de bouw van verschillende windmolens.

Masterplan

Gemeenteraadslid Bram Massar stelde daarom voor om een masterplan te maken voor het Zuiden van Melsele en te zien hoever de gemeente in dit alles wil gaan. De oppositie kreeg gisterenavond de steun van enkele actiecomités. Die verdedigen wel niet altijd dezelfde belangen maar bundelen voorlopig wel de krachten. Ademloos is tegen de bouw van de gevangenis omdat het Meccanotracé hierdoor gehypothekeerd wordt en vraagt het complex honderd meter op te schuiven. Het buurtcomité Den Es wil helemaal niks weten van een gevangenis en pleit voor een andere locatie. Een delegatie was op de gemeenteraad aanwezig maar voerde geen actie. Dit gebeurde wel door het actiecomité tegen de glastuinbouwzone. Zij toonden affiches met als opschrift 'liever natuur dan een glazen gebuur'. De verscheidenheid aan actiegroepen toont alleen maar aan hoeveel claims er wel niet liggen op het zuiden van Melsele.

"Visie is er"

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is er geen masterplan nodig en is er wel degelijk een visie uitgewerkt. Hij komt echter wel tegemoet aan een aantal bezwaren. Zo zal de glastuinbouwzone beperkt worden tot 50 ha en komen er strenge criteria. Per bedrijf zal slechts 5 ha worden toegewezen. "Vroeger kon men serres bouwen op slechts enkele meters van bewoning maar nu komen er ruime groenbuffers", belooft hij. Ook wordt de geplande uitbreiding van de KMO-zone Schaarbeek terug afgevoerd. "De overheid voorzag aanvankelijk 70 hectaren bedrijventerrein maar door ons protest is dit beperkt tot 15 hectaren. Een groot deel gaat naar de bouw van de nieuwe gevangenis. De geplande 10 hectare voor Schaarbeek wordt toegevoegd aan de glastuinbouwzone. Daar zullen gemeenschappelijke functies komen zoals een WKK-centrale en opslagfaciliteiten maar dus geen nieuwe bedrijven." In het meccanotracé gelooft de gemeente niet. "Dit biedt geen oplossing voor de Wase mobiliteitsproblemen. Parallelwegen naast de E17 en een verbinding tussen de N70 en E34 wel," luidt het.

Twee actiegroepen hadden voor aanvang van de raad post gevat aan het gemeentehuis.

 

 

 

Kristof Pieters

Het Laatste Nieuws WAASLAND, 28-09-2011 pag. 20

 

ABLLO voert actie voor gemeenteraad

Actiecomité ABLLO pleitte gisteravond voor aanvang van de gemeenteraad voor 'honderd meter goede wil'. ABLLO ijvert samen met Ademloos 2070 voor de aanleg van de westtangent van het Meccanotracé, dat onmogelijk wordt gemaakt door de inplanting van de gevangenis in Melsele. De verschillende comités voeren samen een juridische strijd tegen de komst van de gevangenis. Vandaag geven ze een stand van zaken op een persconferentie.

 

 

 

Tags: