Actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal dreigen met procedures tegen gevangenis

kade rechteroever

Antwerpen
De actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal stappen naar Europa rond de nieuwe gevangenis in Beveren.

Vlaanderen is bezig met een Milieueffectenrapport (MER) over de Oosterweelverbinding. Tijdens dit onderzoek wordt ook het alternatieve Meccano-tracé bekeken. Alleen gooit de komst van de nieuwe gevangenis roet in het eten. "Deze gevangenis komt op het Meccano-tracé", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "De gevangenis lichtjes opschuiven met 48 meter is voldoende om een corridor te creëren voor het alternatieve tracé. Alleen is hierover aantoonbare onwil bij de Vlaamse regering."

De opmerking van staatssecretaris Verherstraeten (CD&V) dat het opschuiven voor jarenlange vertragingen zou zorgen, houdt volgens de actiegroepen geen steek. "Er is alleen een nieuwe stedenbouwkundige vergunning nodig", zegt Claeys. "In plaats van dat de bouw zou starten in maart, kunnen de werken dan beginnen in september. Dit zijn dus geen jarenlange vertragingen."

Bovendien stoort het de actiegroepen dat de gevangenis het MER dwarsboomt. "Binnen het MER wordt ook ons Meccano-tracé onderzocht", zegt Claeys. "Door de gevangenis is dit alternatief niet langer mogelijk. De Vlaamse regering probeert dus het MER-onderzoek de nek om te wringen.
Dit gaan we aanvechten voor de Europese commissie. Als we gelijk krijgen dan staat de Vlaamse regering niet alleen voor een lange procedureslag, maar ook voor zware kosten. We zullen niet toelaten dat de regering er alleen van afkomt met een boete te betalen."

Svw
Gazet van Antwerpen 06-03-2012 pag. 16
 

Tags: