Actiegroepen trekken met Meccano naar Europa

kade rechteroever

StRaten-generaal en Ademloos trekken naar de Europese Commissie om hun gelijk te halen over het Meccanotracé. Dat wordt gehypothekeerd door de bouw van een nieuwe gevangenis in Melsele.

 

(zoek de 2 verschillen…)

Volgens Manu Claeys en Wim Van Hees is er sprake van een inbreuk op de Europese regelgeving. "Een overheid kan niet zomaar een alternatief binnen een MER-onderzoek (milieu- effectenrapport, nvdr.) onmogelijk maken door een gebouw op te trekken op het tracé.

Wat heeft het anders nog voor zin MER-onderzoeken op te leggen, als overheden tegelijk vergunningen kunnen afleveren die alternatieven fysiek onmogelijk maken?", vragen ze zich af.

Voor stRaten-generaal en Ademloos is het duidelijk dat de Vlaamse regering het dossier van de gevangenis gebruikt om het Meccanotracé vroegtijdig te saboteren.

"Voor de regering is het lichtjes opschuiven van de gevangenis met amper 48 meter kinderspel", zegt Claeys. "48 meter is een klein verschil voor een gebouw, maar een groot verschil voor de toekomst van Antwerpen.

Wat als het Meccanotracé eind 2012 als betere optie uit het MER-onderzoek komt? Dan zal een deel van de gevangenis moeten worden afgebroken om het tracé aan te leggen.

Dat rampscenario kan makkelijk vermeden worden door vandaag de gevangenis al op te schuiven." Hiervoor moet volgens Claeys alleen een nieuwe bouwvergunning verleend worden en geen nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) worden opgemaakt.

"Met respect voor alle procedures kan op korte termijn (165 dagen) een nieuwe bouwvergunning voorliggen. Voor een dringend project bedraagt die termijn zelfs maar 108 dagen."

(PKM)
Het Laatste Nieuws Waasland 06-03-2012 pag. 20

 

Tags: