Ademloos 2070 wandelt tegen verdwijnen Vlietbos

kade rechteroever

Zwijndrecht


Natuurpunt WAL en het pas opgerichte Ademloos 2070 organiseerden zondag een wandeling door het Vlietbos, dat bedreigd wordt door de Oosterweelverbinding. De actie geeft het startschot voor de acties van Ademloos 2070.

• Een groot stuk Vlietbos dreigt te verdwijnen door de Oosterweelverbinding en daar wil Natuurpunt WAL een stokje voor steken. Met een wandeling doorheen het bos wil Natuurpunt WAL samen met Ademloos 2070 de inwoners van Zwijndrecht, maar ook sympathisanten buiten de gemeente, warm maken voor de acties die zij zullen ondernemen tegen het huidige BAM-tracé.

 

Het verzet tegen dit tracé groeit met Ademloos 2070 buiten de stadsgrenzen van Antwerpen. "Wat vaak verzwegen word tin de communicatie over het BAM-tracé zijn de parallelwegen die eraan toegevoegd worden voor het lokale verkeer.

Deze parallelwegen hebben grote gevolgen voor de natuur in Zwijndrecht en Linkeroever", vertelt Kris Peeters, secretaris van Natuurpunt WAL en begeleidende gids tijdens de wandeling.

Buffer

"Het Vlietbos is niet alleen een belangrijke buffer voor de geluidshinder die de autosnelwegen met zich meebrengen, maar ook vooral een filter voor de luchtvervuiling door de auto's en de industrie."

Ademloos 2070, mede opgericht door René Van Haute en Etienne Heirbaut, beseft dat er iets gedaan moet worden aan het dagelijkse fileleed, maar verkiest een alternatief voor het BAM-tracé.

"Wij willen een aangepaste versie van het Meccanotracé, wat de naam Meccano Plus heeft gekregen. Het verkeer zou weg van de stad geleid worden, langs de haven, en er hoeft niet zoveel natuur te verdwijnen", vertelt René, die zelf in de Polderstraat aan het Vlietbos woont.

 

"Hoewel dit tracé de voorkeur geniet van de Haven van Antwerpen en onze burgemeester, heeft de Vlaamse regering er geen oren naar." In september zal Ademloos 2070 de mogelijkheden van dit tracé verder onderzoeken en acties op touw zetten om het BAM-tracé in de kiem te smoren.
RDRE
Gazet van Antwerpen Waas & Dender 29-08-2011 pag. 61

Tags: