Ademloos2070: 2de infoavond over mobiliteit en gezondheid

kade rechteroever

De ring rond Zwijndrecht: een stand van zaken

&

Omgevingslawaai: cijfers en effecten

 

WOENSDAG 29 MEI, 20.00 uur, OC ’t WAAIGAT

GASTSPREKER: Prof. Dr. T. van Renterghem, Idea-project Universiteit Gent  

Binnenkort breekt in het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk het moment van de waarheid aan. Een viertal verkeerstracés zijn nog ‘in the running’, en voor elk van deze tracés onderzoekt men hoeveel voertuigen zich op een vlotte manier een weg kunnen banen rond, boven, onder, of dwars door Antwerpen. Daarna gaat men ook onderzoeken welk effect zogenaamde ‘exploitatievarianten’ (zoals trajectsturing, tolheffing of snelheidsbeperkingen) hebben op deze verkeersbewegingen. Tot slot zal men bestuderen wat de bouw en het gebruik van de nieuwe infrastructuur betekenen voor het milieu en voor de gezondheid van de omwonenden.
Uiteindelijk krijgt de politiek het laatste woord: het staat de regering immers vrij om al dan niet de beste oplossing te kiezen. Wel zal ze, door de toevoeging van ‘milderende maatregelen’ (zoals geluidsschermen en andere buffers) aan het gekozen tracé, ervoor moeten zorgen dat de impact op het welzijn van de plaatselijke bevolking binnen de perken blijft.

Wie de zaak wat nauwkeuriger heeft opgevolgd, kan echter niet anders dan de recente ontwikkelingen in het Oosterweel-dossier met toenemende ongerustheid bekijken. De Vlaamse Regering doet er immers nog steeds alles aan om haar eigen BAM-tracé, waarin steeds minder mensen geloven, toch als beste, zo niet enige speler te laten zegevieren. Niet alleen heeft ze de belangrijkste concurrent van haar voorkeurstracé een ernstige handicap bezorgd door er heel strategisch een nieuwe gevangenis op te bouwen. Tegelijk worden op slinkse wijze allerlei hulpstukken toegevoegd aan de originele plannen. De verbreding van de Antwerpse ring is hiervan het bekendste voorbeeld, maar ook de linker Scheldeoever moet eraan geloven. Omdat de Oosterweelplannen zonder capaciteitsuitbreiding niet werken, wordt namelijk een bijkomende parallelweg voorzien langs de E17 (tussen St.-Niklaas en Zwijndrecht) en de E34 (tussen Moerbeke en Zwijndrecht). Deze ringweg rond het Waasland wordt dan verkocht als een goede zaak voor de plaatselijke bevolking: we krijgen minder sluipverkeer en een betere lokale verkeersafwikkeling. In feite dient deze ringweg echter in de eerste plaats om ongestraft de capaciteit van de E17 en de E34 uit te breiden, de Waaslandhaven te bedienen en het BAM-tracé beter te doen scoren in de verkeersmodellering. De gevolgen van een dergelijke capaciteitsuitbreiding zijn, althans voorlopig, niet te overzien. Tijdens onze infoavond zullen wij een eerbare poging ondernemen om de schade te meten aan de hand van plannen en cijfers.

Voor wie vindt dat Zwijndrecht-Burcht op vlak van lawaai en luchtverontreiniging al genoeg tol betaalt, is dit alles toch wel slecht nieuws. Bijkomende verkeerscapaciteit betekent immers tegelijk meer hinder, en minder plaats om deze hinder te bufferen. Deze benadering getuigt van een grote minachting voor de omwonenden en is niet meer van deze tijd. Het voortschrijdend inzicht in de reële gezondheidsgevaren van omgevingslawaai vraagt immers om een dringende mentaliteitswijziging, en dit is meteen ons gezondheidsthema op 29 mei. Timothy van Renterghem is expert geluidshinder en geeft een uiteenzetting over nieuwe toepassingen op vlak van geluidsmonitoring en over manieren om de gezondheidseffecten van omgevingslawaai in kaart te brengen.

Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.

meer info: http://www.ademloos.be/evenementen/infoavond-t-waaigat

Tags: