Al vanaf mei hinder op E17 door Oosterweelwerken

kade rechteroever

 

Zes meter brede fietstunnel onder de Schelde

In een eerste fase zal de hinder op de snelweg nog beperkt zijn maar is er de snelheid op de oprit beperkt tot 50 km/uur.  

© rv - In een eerste fase zal de hinder op de snelweg nog beperkt zijn maar is er de snelheid op de oprit beperkt tot 50 km/uur.

De aannemer van de Oosterweelwerf op Linkeroever en in Zwijndrecht start vanaf 1 maart met werkzaamheden op de E17. In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn. Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voor het verkeer verwacht. Woensdag werd ook bekend gemaakt dat er een extra fietstunnel komt onder de Schelde.

De voorbereidende werken voor het Oosterweelproject zijn al begonnen zoals het aanleggen van werfwegen en de bouw van een parkeergebouw. Normaal zou er pas op de snelweg zelf worden gewerkt vanaf de zomer maar die timing is dus vervroegd. Tijdens de werken worden langs de snelweg de funderingen gebouwd voor de 8 meter hoge geluidsschermen die tussen Kruibeke en Antwerpen-West voorzien zijn. In de middenberm bouwt de aannemer de pijlers voor de tijdelijke keerbrug in Kruibeke en portieken voor dynamische verkeerssignalisatie, om de verkeersveiligheid tijdens de werken te waarborgen.

“Eerder communiceerden we dat de werken op de snelweg pas vanaf de zomer zouden starten. We willen echter meteen werk maken van ons engagement ten aanzien van Zwijndrecht om de geluidsschermen ten noorden van de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West te verhogen tot 8 meter. Hogere schermen betekenen uiteraard ook diepere funderingen, waardoor we beslist hebben om vroeger te starten met deze werken”, legt Els Van Parijs, projectmanager BAM voor Linkeroever uit.

In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West vervangen. “Oorspronkelijk diende enkel de toplaag van het wegdek vervangen te worden. Maar omdat de onderlagen zich niet meer in een goede staat bevonden en in een later stadium toch moeten vervangen worden, hebben we beslist deze werken in één beweging uit te voeren, zodat de hinder voor de automobilist gereduceerd wordt. Om deze werken efficiënt te kunnen uitvoeren, treffen we de komende maanden al de nodige voorbereidingen in de bermen”, vervolgt Van Parijs.

In een eerste fase van 1 maart tot 3 mei wordt gedurende twee maanden gewerkt aan de zijbermen van de autosnelweg tussen de op- en afrittencomplexen 16 Kruibeke en 17 Zwijndrecht en dit in beide richtingen. De pechstrook is hierdoor niet beschikbaar in de werfzone. Deze werken hebben weinig impact op de weggebruikers en gebeuren in 2 deelfases. Er zijn dan versmalde opritten met een snelheidslimiet van 50 km/u en een versmalde rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone.

In de tweede fase die start in mei is er wel hinder op de E17 en wordt de snelheidslimiet teruggebracht naar 70 km/uur op versmalde rijstroken.

© rv - In de tweede fase die start in mei is er wel hinder op de E17 en wordt de snelheidslimiet teruggebracht naar 70 km/uur op versmalde rijstroken.

De tweede fase is van mei tot juni en dan wordt er twee maand lang gewerkt op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Zo kan men wel het aantal rijstroken behouden. De rijstroken zijn lokaal versmald en hier geldt een snelheidslimiet van 70 km/u.

Vanaf juli 2019 tot de zomer van 2020 wordt in een derde fase gewerkt aan de zijkanten van de E17 waarbij de pechstroken volledig worden ingenomen. Het verkeer rijdt in een aangepast snelheidsregime van 70 km/u over versmalde rijstroken.

Zes meter brede fietstunnel onder Schelde

De organisaties in het Toekomstverbond, dat de Oosterweelverbinding moet uittekenen, hebben intussen ook een akkoord bereikt over nieuwe aanpassingen aan het tracé dat de Antwerpse ring moet rondmaken. In de nieuwe tunnel onder de Schelde wordt ook een 6 meter brede fietstunnel aangelegd. In plaats van 2 vluchtkokers aan de buitenzijde van de tunnel komt er een centrale vluchtkoker voor het wegverkeer. Nog dit jaar wordt de bouwaanvraag ingediend en in 2025 moet de verbinding al klaar zijn.

Voka vraagt milderende maatregelen

Voka – de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, is tevreden dat een voorkeursvariant is gekozen en dat er een goede fietsverbinding werd toegevoegd.  Voor de werkgeversorganisatie is het nu cruciaal om snel vaart te maken met de realisatie van de Oosterweelverbinding en milderende maatregelen te nemen om de periode van wegenwerken te overbruggen. “Er zijn extreme maatregelen van de bevoegde overheden nodig opdat we de bijkomende economische schade tijdens de duur van deze werkzaamheden kunnen beperken”, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Er zal aan een hoog tempo moeten doorgewerkt worden. De werken moeten daarom met een 24/7-regime gerealiseerd worden om de hinder zo kort mogelijk te houden. Er moet ook massaal ingezet worden op alternatieve bereikbaarheid van bedrijvenclusters en industriegebieden die langdurig getroffen worden door deze werkzaamheden.”

© rv

Tags: