Bevolking en actiegroepen sturen massaal opmerkingen en aanvullingen op het plan-MER

kade rechteroever

U kon gedurende dertig dagen het dossier inkijken en opmerkingen geven. Het kennisgevingsdossier met bijhorende kaartenbundel  lag ter inzage van 16 november 2011 tot en met 16 december 2011.

Tot dan kon iedereen zijn opmerkingen en aanvullingen insturen naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Niet alleen de actiegroepen, maar ook vele burgers, de Jeugdraad, districtsbesturen en zelfs het stadsbestuur, deden dat.

 

 

de actiegroepen

stRaten-generaal
Plan MER bijdrage stRaten-generaal: Opmerkingen en aanvullingen bij kennisgeving plan-MER Oosterweelverbinding

Persbericht stRaten-generaal: Persbericht SG over ingediende Meccanodocument bij plna-MER OWV

Ademloos, Natuurpunt Wal, Ademloos 2070, ABLLO, 8 experts en 14 buurtverenigingen
Plan MER bijdrage ademloos en vrienden: PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Plan MER bijdrage BBLV: Inspraakreactie Kennisgeving plan-MER Oosterweelverbinding

ABLLO - Linkeroever en Waasland
Plan MER bijdrage ABLLO: aparte opmerkingen
van ABLLO vzw 16
 december 2011

SOS Zurenborg
Plan MER bijdrage SOS Zurenborg: Inspraak voor MER: “ PL0111-KG - Oosterweel ”

 

de stedelijke jeugdraad

Een opmerkelijk initiatief vonden we op de website van de Stedelijke Jeugdraad, waarbij de jeugdraad zich stukken verantwoordelijker toont naar de mensen die ze vertegenwoordigen, dan de oudere bestuurders van deze stad, die verondersteld worden hun kiezers te vertegenwoordigen. De jeugdraad spreekt en vraagt heel pertinente zaken aan de cel MER, het college verdedigt ondertussen het BAM tracé.

ADVIES van Stedelijke Jeugdraad Antwerpen in functie van het PlanMER voor de Oosterweelverbinding
 

 

bezorgde burgers

E. Heystraeten: Toevoegingen aan kennisgevingsdocument PlanMER Oostruweel, publieke inspraakprocedure
 

Linda VDB: Inspraak als particulier
 

Ingrid Weverbergh: Bemerkingen op kennisgevingsdocument PlanMER Oostruweel in kader van publieke inspraakprocedure

 

Een bezorgde burger uit Borgerhout: inspraak voor MER “Oosterweelverbinding”

 

Wij wensen u veel leesplezier.
 

Tags: