Bouw gevangenis mag verdergaan

kade rechteroever

De bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren moet niet worden stilgelegd. Een aantal actiecomités was naar de raad voor vergunningenbetwistingen gegaan om de bouwvergunning voor de gevangenis te laten vernietigen. Maar de raad heeft dat verzoek afgewezen. StRaten-generaal, ABLLO en Ademloos reageren ontgoocheld. "Niet de bouwaanvraag voor de Beverse gevangenis moet worden aangevochten, stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wel het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op 8 februari oordeelde de Raad van State echter dat net het omgekeerde het geval was: we moesten de bouwaanvraag aanvechten, niet het uitvoeringsplan. Dit lijkt wel een heel slechte juridische grap", zegt Manu Claeys.

De actiecomités leggen nu alle hoop bij Europa, waar ook nog een klacht loopt. Staatssecretaris Servais Verherstraeten roept op om de juridische strijd te staken. De bouw van de gevangenis is immers al ver gevorderd. De actiecomités zijn niet tegen de gevangenis, maar wel tegen de inplanting ervan pal op het Meccano-tracé dat ze naar voren schuiven als alternatief voor de geplande Oosterweelverbinding. Ze willen de gevangenis 80 meter laten opschuiven.

Volgens Verherstraeten veroorzaakt dat alleen extra vertraging en extra onkosten voor de belastingbetaler. De gevangenis moet tegen het voorjaar van 2014 operationeel zijn.

lees ook het Pesbericht van stRaten-generaal: uitspraak raad voor vergunningsbetwistingen pure kafka
 

(PKM)
Het Laatste Nieuws 24-10-2012 pag.19

 

Tags: