Bouwvergunning tramlijn nietig verklaard

kade rechteroever

De Raad van State heeft de bouwvergunning voor de tramlijnverlenging tussen Deurne en Wijnegem nietig verklaard en dat is slecht nieuws voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, kortweg BAM. De BAM beheert het hele tramproject. Volgens de Raad van State zijn de mogelijke milieugevolgen, met onder meer de kans op sluipverkeer, onvoldoende onderzocht. De tramwerken zitten momenteel in de derde en laatste fase.

ATV 06-05-2011
http://www.atv.be/item/bouwvergunning-tramlijn-nietig-verklaard

 

Klacht buurtbewoner legt tramverlenging Deurne-Wijnegem plat

Na een klacht van een buurtbewoner heeft de Raad van State de bouwvergunning voor de tramverlenging van Deurne naar Wijnegem vernietigd. De aanleg van de tramlijn startte in 2009 en is voor twee derde afgerond. Dat meldt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

De verlenging van de tramlijn kadert in het masterplan dat de Mobiliteit in en rond Antwerpen moet verbeteren. In 2007 leverde het Vlaams Gewest een bouwvergunning af voor het tramproject, zonder dat er een milieu-effectenrapportage (MER) was opgemaakt.

De Vlaamse overheid had beslist dat zo'n MER, dat de effecten van een project voor mens en milieu, niet moest omdat er al een MER was voor het hele masterplan.

Een buurtbewoner vocht de bouwvergunning aan bij de Raad van State. Die heeft nu geoordeeld dat de mogelijke gevolgen van de tramverlenging voor mens en milieu te weinig onderzocht waren.

Het Vlaams Gewest, De Lijn en de BAM zijn verrast door het arrest en onderzoeken nu de precieze gevolgen ervan. Ze zullen de komende dagen de bewoners en handelaars in de omgeving van de werf zo goed mogelijk informeren en alle maatregelen nemen om de veiligheid rond de werfzone te waarborgen en de verkeersdoorstroming te verzekeren.

Gazet van Antwerpen 06-05-2011
http://www.gva.be/antwerpen/wijnegem/bouwvergunning-tramverlenging-van-deurne-naar-wijnegem-vernietigd.aspx

Tags: