De lucht in een auto kan gevaarlijk zijn

kade rechteroever

WAT STIKSTOFDIOXIDE MET ONS LICHAAM KAN DOEN

 

Greenpeace trok in de avondspits op pad om de luchtwaarden te meten in een auto. ‘We maken onze kinderen collectief ziek.’

 

Brussel - De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijn stof halen we zo goed als nergens in Vlaanderen, maar Greenpeace focust in zijn juridische procedure tegen de Vlaamse regering op het minder bekende, ‘minstens even zorgwekkende’ stikstofdioxide (NO2). Dat komt vooral van de uitstoot van dieselwagens. ‘Elke nieuwe studie toont ons dat het probleem nog groter is dan we al vreesden’, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

Op diverse plaatsen in Vlaanderen werden afgelopen jaren de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide overschreden, tonen berekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij (zie kaart). En zelfs de kleinste toename in blootstelling aan NO2 heeft een negatieve impact op onze gezondheid. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid. ‘Er bestaat geen veilige hoeveelheid luchtvervuiling’, besluit ze. ‘Zelfs in gebieden waar de concentratie lager is dan de Europese jaargrenswaarde van 40 microgram per kubieke meter, zien we een significant negatieve impact op de gezondheid.’

Tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar trok Greenpeace tijdens de avondspits naar Antwerpen, Brussel en Luik – met een meettoestel in een kinderstoel op de achterbank. Voor Antwerpen beschikt Greenpeace nog niet over alle resultaten, maar in Brussel blijkt dat tijdens een drukke avondspits pieken tot 367 microgram NO2 per kubieke meter geen uitzondering zijn. Naast langdurige blootstelling, kunnen ook korte episodes van hoge concentraties schadelijke gezondheidseffecten hebben, tonen onderzoeken aan. ‘De resultaten bevestigen helaas onze vermoedens: de lucht in een auto is gevaarlijk’, zegt Thijs.

 

https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/09/11/c122bc4a-96..." target="_blank">

 

Wat zijn de gezondheidseffecten van stikstofdioxide?

 Kinderen van ouders die lange tijd in gebieden woonden met een grote blootstelling aan uitlaatgassen, en dus NO2, hebben gemiddeld genomen een lager geboortegewicht. Ze komen vaker met complicaties ter wereld en presteren minder goed op cognitieve tests.

 Voor elke toename van het NO2-niveau met 10 microgram per kubieke meter (gemiddeld per jaar), verwacht de WHO een toename van het aantal ziekenhuisopnames wegens ademhalingsproblemen met 1,8 procent, en dat over alle leeftijdsgroepen heen. Eenzelfde toename doet bij kinderen het risico op astma stijgen met 15 procent.

 Blootstelling aan NO2 kan tot een hogere bloeddruk leiden, maar ook tot bloedklonters en zelfs hartstilstanden. Over het algemeen zou zes procent van alle hartaanvallen te wijten zijn aan luchtvervuiling.

 
‘Elke nieuwe studie maakt duidelijk dat het probleem nog groter is dan we al vreesden’
Joeri Thijs Woordvoerder Greenpeace
 

 Luchtvervuiling is een belangrijke oorzaak van kanker. Studies bewijzen dat chronische blootstelling aan fijn stof en NO2 de kans op longkanker gevoelig verhoogt. (poj)

 

En hoe is het nog met ... Klimaatzaak?

Greenpeace had voorlopers. Eind 2014 startte de vzw Klimaatzaak een procedure tegen alle Belgische overheden omdat zij ‘niet snel genoeg te werk gaan om onze duurzame toekomst te vrijwaren’. De campagne werd gedragen door een hele resem bekende Vlamingen. Het kwam tot een dagvaarding voor een Franstalige rechtbank, maar tot op vandaag is de eigenlijke rechtszaak nog steeds niet begonnen. Het Vlaams Gewest diende een aanvraag in om de taal van de procedure te wijzigen naar het Nederlands. De rechtbank wees dat verzoek af, waarop minister Schauvliege cassatieberoep aantekende. ‘We wachten al meer dan een jaar op een uitspraak over die taalkwestie’, klinkt het bij Klimaatzaak. ‘Pijnlijk, maar over het klimaat zelf is het bij onze juridische procedure nog niet vaak gegaan.’ (poj)

 

De Standaard, 2017-09-11, pag. 11

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170910_03064898

Tags: