'Dit jaar nog gaat schop in de grond voor Oosterweel'

'Dit jaar nog gaat schop in de grond voor Oosterweel'

kade rechteroever

KORT

De actiegroepen trekken hun protest bij de Raad van State tegen de Antwerpse Oosterweelverbinding nu ook officieel in. Daarnaast is er een akkoord met Zwijndrecht gesloten zodat die gemeente een bouwvergunning voor de werken op de Linkeroever niet langer in de weg staat. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) zijn alle obstakels nu uit de weg geruimd om dit jaar nog te starten met de werken. Het is de bedoeling dat het hele project tegen 2024 wordt afgerond.

 

De actiegroepen hebben hun protest bij de Raad van State ingetrokken. Alle obstakels lijken van de baan zodat de werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding dit jaar kunnen starten.

 

De actiegroep Ademloos en enkele individuele burgers trekken hun procedure bij de Raad van State tegen de Antwerpse Oosterweelverbinding in. Eerder deed de actiegroep StRaten-Generaal al hetzelfde. Daardoor is een nieuw obstakel van de baan voor de Oosterweelverbinding.

 

                    "We schakelen over naar samenwerking", woordvoerder Ademloos Wim Van Hees

 

De actiegroepen en de burgerbeweging Ringland bereikten eerder dit jaar al een staakt-het-vuren met de Vlaamse regering en de stad Antwerpen. Dat gebeurde onder leiding van de overkappingsintendant Alexander D'Hooghe die door de Vlaamse regering was aangesteld om een uitweg te vinden uit de jarenlange impasse waarin het dossier was terechtgekomen. In dat Toekomstverbond beloofde de regering het tracé aan te passen door een deel van het verkeer weg te leiden van de stad via het noorden en geld vrij te maken om een deel van de Antwerpse ring te overkappen.

Om de druk op de ketel te houden, heeft Ademloos gewacht op de uitwerking van dat akkoord vooraleer het effectief hun protest bij de Raad van State introk. Achteraf kan het daar immers niet meer op terugkomen. 'We hadden eerder al beloofd de procedure stop te zetten. Nu is er ook voldoende vertrouwen om de daad bij het woord te voegen', zegt Wim Van Hees (Ademloos). 'We schakelen over naar samenwerking om samen met de overheid tot een goed project voor Antwerpen te komen.'

Zo kregen de actiegroepen meer duidelijkheid over het tracé langs waar het doorgaand verkeer en het havenverkeer van de stad zullen worden weggeleid. Concreet komt er een tweede Tijsmanstunnel (zie kaart). Op korte termijn komt er ook meer variatie in de tol in de Liefkenshoektunnel om de tunnel aantrekkelijker te maken voor het personenverkeer.

In het zuidoosten van de stad is beslist geen R11bis te maken. Die weg moest de E313 verbinden met de E19 in het zuiden. De plannen voor de A102 die de A12 en de E19 in het noorden moet verbinden met de E313 gaan wel door. Dat scenario blijkt meer positieve effecten te hebben dan een combinatie met de R11bis. Tegelijkertijd worden op de Antwerpse ring het lokale en het doorgaand verkeer meer gescheiden.

 

Linkeroever

De Vlaamse regering heeft een tweede obstakel weggewerkt door een samenwerkingsakkoord met Zwijndrecht te sluiten. Die gemeente strooide roet in het eten omdat ze de geplande werken op haar grondgebied had afgekeurd. Daardoor kon Vlaanderen geen bouwvergunning voor de werken op de Linkeroever afleveren en dreigde het hele project in gevaar te komen.

Door het akkoord met Zwijndrecht verwacht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) nog dit jaar de stedenbouwkundige vergunning. Dan kan de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde beginnen. Daarna zullen de verschillende onderdelen van de werken op de rechteroever worden aangepakt. Het is de bedoeling dat het hele project tegen 2024 wordt afgerond.

Maar in een project van deze grootteorde bestaan geen zekerheden. Anderen kunnen nog naar de Raad van State trekken, bijvoorbeeld tegen de plannen voor de A102. Bovendien zijn er nog veel vragen over de mobiliteitsmaatregelen rond het Oosterweelproject. Volgens het Toekomstverbond moet de helft van het verkeer in de toekomst via alternatieven verlopen zoals de fiets en het openbaar vervoer. De Vlaamse regering kondigde daartoe gisteren nog een aantal maatregelen aan zoals de uitbreiding van het fietsdeelsysteem, een geïntegreerde citypass en een betere treinbediening. Maar het realiseren van een echte 'modal shift' wordt geen evidentie.

Tot slot hangt aan Oosterweel een stevig prijskaartje van 3,5 miljard euro. De Vlaamse regering betaalt die rekening uit eigen zak. Daarbovenop engageert Vlaanderen zich om 1 miljard te investeren in de overkapping van de Antwerpse ring. Dat geld moet komen uit een potje dat het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken door allerlei omstandigheden op het einde van elk jaar overhoudt. Maar zelfs als dat doel van 1 miljard wordt gehaald, volstaat dat niet voor een volledige overkapping van de ring. De kostprijs daarvan loopt op tot in de miljarden.

 

Schop

Toch ziet het er meer dan ooit naar uit dat de N-VA'ers Ben Weyts en Bart De Wever binnenkort mogen poseren voor de symbolische eerste spadesteek voor de Antwerpse werken. Jarenlang stond Oosterweel symbool voor de onkunde van de Vlaamse regering om grote infrastructuurprojecten te realiseren. Het is deze Vlaamse regering die er samen met het Antwerps stadsbestuur in is geslaagd het Oosterweeldossier uit het slop te trekken.

Weyts klopte zich gisteren dan ook zonder veel bescheidenheid op de borst. 'We zijn onder de waterlijn blijven werken aan een draagvlak en zetten concrete stappen vooruit. Nu kunnen we het project eindelijk op kruissnelheid brengen. Nog dit jaar gaat de eerste schop in de grond.'

Barbara Moens

 

De Tijd, 2017-09-19

https://www.tijd.be/krant/ipaper/20170919#paper/tijd/8

Tags: