Eerste klacht tegen milieustudie Oosterweel

kade rechteroever

Groenen starten juridische veldslag

Twee leden van Groen en Ademloos, Greet Bergmans en Steven Vervaet, eisen bij de Raad van State de nietigverklaring van de milieustudie van Oosterweel. Als ze gelijk krijgen, begint het hele dossier van voor af aan.
 

Waarover gaat de klacht precies?
Greet Bergmans en Steven Vervaet uit Zwijndrecht, leden van Groen en Ademloos, hebben een 'verzoekschrift tot nietigverklaring' van het milieueffectenrapport (MER) ingediend bij de Raad van State. Ze eisen dat de milieustudie rond Oosterweel wordt teruggeroepen.

Waarom is de klacht ingediend?
Volgens Bergmans en Vervaet zijn de berekende gezondheidseffecten voor Zwijndrecht ruimschoots onvoldoende.
"De effecten voor Zwijndrecht zijn niet correct en niet volledig in beeld gebracht", vindt Bergmans.
"De geluidsoverlast is veel groter dan aangegeven in het MER. We hebben een geluidsmeter van de Universiteit Gent geplaatst op 500 meter van de snelweg. Wij hebben een jaargemiddelde van 70,4 decibel gemeten. Dat overschrijdt alle geluidsnormen.
Volgens het rapport is dat gemiddelde veel lager. Ook volgens de perceptie van de inwoners van Zwijndrecht is er veel meer geluidsoverlast.
Dat doet ons vermoeden dat de bevindingen van het rapport niet kloppen." Het duo vraagt al jaren om de situatie in Zwijndrecht grondig te bestuderen.

"We krijgen de indruk dat het MER-onderzoek een louter formele bezigheid is en ze later wel zullen zien hoe ze de hele situatie door de strot van de mensen zullen duwen", zeggen Greet Bergmans en Steven Vervaet van Groen, foto Wim Hendrix


"Er worden normen gehanteerd die wetenschappelijk onaanvaardbaar zijn", zegt Vervaet. "De aanvaardbare geluidsnormen liggen veel te hoog en zijn niet wetenschappelijk genoeg. Ik krijg de indruk dat het MER-onderzoek een louter formele bezigheid is en dat ze later wel zullen zien hoe ze de hele situatie door de strot van de mensen zullen duwen." De timing van het rapport is ook een bron van kritiek. "Het milieurapport werd
op donderdag 6 februari ingediend en was de maandag nadien al goedgekeurd", zegt Vervaet. "Dat slaat nergens op."

Zijn de mogelijke gevolgen dit waard?
"Wij willen een goede oplossing", stelt Bergmans. "Als we pas binnen twee jaar naar de rechtbank stappen, is het te laat. We kunnen de problemen beter nu aanpakken."
"Op grond van de stellingen in het MER, zouden er voor Zwijndrecht geen grote risico's zijn", zegt Vervaet.
"Toch is Zwijndrecht procentueel gezien de zwaarst belaste regio. De situatie in Zwijndrecht moet dus serieuzer bekeken worden. Men blijft zeggen dat we erop vooruit gaan, maar hoe de kaarten nu liggen, gaan we er sterk op achteruit. Dat willen we vermijden." 0 0 Hoe gaat het nu verder?
"Er loopt momenteel geen procedure die we kunnen tegenhouden", vertelt Bergmans. "Mocht er in de toekomst een bouwvergunning verleend worden, is de kans groot dat we nog eens naar de Raad van State stappen. Maar dat is nu nog niet aan de orde." 0 0 Wat als Bergmans en Vervaet gelijk krijgen?
Als de klacht ontvankelijk wordt verklaard, vervalt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en alle stappen die nadien zijn genomen.
"Er is een milieueffectenrapport vereist om een GRUP uit te werken", legt Bergmans uit. "Alles zou dus opnieuw uitgewerkt moeten worden."
JAN STASSIJNS
Gazet van Antwerpen 15-04-2014 pag. 9

 

Eerste klacht tegen milieustudie Oosterweel

Het zat er een beetje aan te komen: de eerste klacht bij de Raad van State tegen de milieustudie rond Oosterweel. Greet Bergmans en Steven Vervaet, allebei actief voor Groen in Zwijndrecht, zorgen voor de primeur.
"We doen dit uit verontwaardiging", zegt Greet Bergmans, OCMW-raadslid in Zwijndrecht. "We hebben hier al erg veel geluidshinder, maar in het milieueffectrapport (MER) gaat men daaraan voorbij. Er zouden geen milderende maatregelen nodig zijn. Onbegrijpelijk, want negen jaar geleden - bij de vorige MER-studie - hadden we wél recht op die maatregelen. De norm is opgetrokken van 60 naar 70 decibel. Dat kàn niet voor ons. Het milieurapport had de gevolgen voor de volksgezondheid in Zwijndrecht in een apart hoofdstuk moeten gieten."
MER-studie
Als de Raad van State het duo gelijk geeft, moet er een nieuwe MER-studie komen. "Of het nu het BAM-tracé, Meccano of iets
anders wordt, de problemen mogen niet worden weggemoffeld", stelt Bergmans. "De partijtop steunt ons. Ik heb erover gebeld met nationaal voorzitter Wouter Van Besien."

De klacht schort de lopende procedures niet op. Het openbaar onderzoek loopt tot midden augustus.
(PHT)
Het Laatste Nieuws 15-04-2014 pag. 19

 

Klacht van Groen-leden stuurt Oosterweeldossier mogelijk naar af

Twee Groen-leden uit Zwijndrecht hebben bij de Raad van State de nietigverklaring van de milieustudie rond Oosterweel geëist. Dat schrijft De Morgen. Op 14 februari koos de regering-Peeters II definitief voor het Oosterweeltracé voor het sluiten van de Antwerpse ring, op basis van het milieurapport dat door de dienst MER (Milieueffectenrapport) werd goedgekeurd. Uit dat rapport blijkt dat het Oosterweeltracé de beste keuze is voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen, maar Greet Bergmans en Steven Vervaet betwisten dat. Ze eisen nu met de steun van hun partijtop dat de Raad van State de milieustudie terugroept. Als de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, vervallen ook het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en de bouwvergunningen, en belandt het dossier weer bij af.
Metro 15-04-2014 pag. 4

 

Tags: