Fijn stof waait op tijdens gemeenteraad

kade rechteroever

Zwijndrecht

VB-VLOTT-raadslid Mariëtte Voogd eist actie van het gemeentebestuur over de hoge concentratie van fijn stof. "We moeten de gouverneur aanraden om een alternatief voor het BAM-tracé te kiezen."

• De concentratie van fijn stof is het afgelopen jaar meermaals de hoogte in geschoten. Vooral Zwijndrecht gaat gebukt onder een enorm hoge overschrijding.

"Medische tijdschriften tonen aan dat de nabijheid van intensief autoverkeer aan de basis van het probleem rond fijn stof ligt", legt gemeenteraadslid Mariëtte Voogd (Vlaams Belang-VLOTT) uit. "Het BAM-tracé zoals het nu op tafel ligt, zal het effect van het fijn stof verdubbelen."

• Voogd pleit ervoor om het voorbeeld van de burgemeesters uit de oostelijke stadsrand te volgen. De burgemeesters van Wommelgem, Wijnegem, Schoten, Deurne en Merksem richtten een brief aan provinciegouverneur Cathy Berx en Vlaams minister Hilde Crevits waarin zij hun ongerustheid over het fijn stof uiten.
 "De gemeente Zwijndrecht moet zijn standpunt over de alternatieven van het BAM-tracé kracht bijzetten", concludeert Voogd.

Rapport

"De afgelopen maand heeft het kennisgevingsdossier voor het milieueffectrapport over de Oosterweelverbinding bij de gemeente gelegen ter inzage voor het publiek", antwoordt schepen van Ruimtelijke Ordening Irene Hoppe.
"Op basis van de opmerkingen die gegeven zijn en het onderzoek dat loopt naar alternatieven, zoals het Meccanotracé, zal het milieueffectrapport een advies geven over welk tracé het meest milieuvriendelijke zou zijn.
In september zal dit milieueffectrapport afgerond worden en doorgegeven worden aan de regering."
Het rapport is echter niet bindend. De regering is niet verplicht de richtlijnen te volgen en het voorgestelde tracé te kiezen.
RDRE
GAZET VAN ANTWERPEN 23-12-2011 PAG. 15
 

Tags: