Gezinsbond bij Geert Bourgeois en Kris Peeters

kade rechteroever

Gezinsbond vraagt aandacht voor het verbeteren van levenskwaliteit, vandaag én morgen
 

Het verbeteren van de luchtkwaliteit vanuit het perspectief van de kindnorm. Kinderen zijn immers extra kwetsbaar voor fijn stof.

 

De Gezinsbond ging op 12 juni langs bij Geert Bourgeois en Kris Peeters in het kader van de informatieronde bij het middenveld voor de Vlaamse regeringsvorming. Wij vroegen aandacht voor het versterken van de draagkracht van elk gezin en willen een regering die werkt aan een warme
, gezins- en kindvriendelijke samenleving met een sterke sociale samenhang en duurzaamheid. We schoven onze prioriteiten naar voor met aandacht voor: kinderbijslag, betaalbare zorg, betaalbare en toegankelijke kinderopvang van 0 tot 14 jaar, een basisgoederenvangnet, de kosten van onderwijs, het inschrijvingsrecht in het onderwijs, leerzorg, uitval en kwalificatieplicht in het onderwijs, gezinsvriendelijke activering, luchtkwaliteit, kindnorm  en opvoedingsondersteuning.

 

Prioriteiten Gezinsbond voor sociaal, rechtvaardig, toekomstgericht Vlaanderen

Persbericht 12 juni 2014

De Gezinsbond ging vandaag langs bij Geert Bourgeois en Kris Peeters in het kader van de informatieronde bij het middenveld voor de Vlaamse regeringsvorming. De Gezinsbond vroeg aandacht voor het versterken van de draag­kracht van elk gezin. We willen een regering die werkt aan een warme, ge­­zins- en kindvriendelijke samenleving met een sterke sociale samenhang en duurzaamheid. We schoven de volgende prioriteiten naar voor.

Sociaal Vlaanderen: maximale ontplooiingskansen in elke levensfase

 • Versterken van de kinderbijslag als tussenkomst in de kosten van kinderen via hogere en welvaartsvaste bedragen als recht van elk kind, met aandacht voor grote gezinnen en kinderen in armoede.
 • Betaalbare zorg voor elk gezin: invoering van de maximumfactuur in de thuiszorg en de residentiële zorg.
 • Kosten van het onderwijs voor ouders beperken: kostenbeheersing en differentiatie studietoelagen volgens studiekost.
 • Betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang van 0 tot 14 jaar
 • Basisgoederenvangnet: elke Vlaming moet kunnen beschikken over een hoeveelheid elektriciteit, water en gas nodig om te functioneren in onze samenleving.
 • Voldoende ontleenvermogen voor sociale woonleningen omwille van het belang van eigendomsverwerving, ook voor gezinnen met een bescheiden inkomen.

Rechtvaardig Vlaanderen: rechten van kinderen en van gezinnen versterken

Inschrijvingsrecht in het onderwijs: elk kind moet zich kunnen inschrijven in de school van zijn keuze, ook al is er een hogere zorgnood.

 • Iedereen die er nood aan heeft moet gebruik kunnen maken van leerzorg: alle scholen moeten zorgscholen zijn.
 • Prioriteit maken van uitval in het onderwijs.
 • Bij active­ring van werkzoekenden moet men rekening houden met hun gezins­situatie: belangen van kinderen mogen niet geschaad worden door werksituatie ouders.

Toekomstgericht Vlaanderen: verbeteren levenskwaliteit, vandaag én morgen

 • Het ver­beteren van de luchtkwaliteit vanuit het perspectief van de kindnorm. Kinderen zijn immers extra kwetsbaar voor fijn stof
 • Nood aan laagdrempelige, vraaggestuurde opvoedingsondersteuning binnen en buiten de Huizen van het Kind.

Gezinsbond 13-06-2014

http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2920:prioriteiten-gezinsbond-voor-sociaal-rechtvaardig-toekomstgericht-vlaanderen&catid=134&Itemid=304

Tags: