Het wordt opletten dat deze theoretisch knappe hervorming geen voorwendsel wordt om openbaar vervoer af te bouwen

kade rechteroever

Hoe is het mogelijk? Die eenvoudige vraag ligt ten grondslag aan de dossierreeks 'Halte Stad' die deze krant deze week publiceert over de toekomst van het openbaar vervoer in verstedelijkt Vlaanderen.

We zijn het er met zijn allen over eens dat een efficiënt en comfortabel openbaar vervoer onmisbaar is om de mobiliteitsknoop in dit land te ontwarren. We zijn het er ook over eens dat het oplossen van dat vraagstuk een van de meest urgente beleidskwesties van het moment is. De slechte regeling van het vervoer komt immers tegen een hoge kost: verkeersslachtoffers, ongezonde lucht, pendelstress, gemiste economische groei.

Hoe is het dan toch mogelijk dat dat openbaar vervoer zo schromelijk tekortschiet waar het het meest van nut kan zijn: in de steden en voorsteden.

Het goede nieuws is dat ook de openbaarvervoersmaatschappijen, de Lijn en de NMBS, zich erg bewust zijn van de problematiek. Er staan belangrijke hervormingen op til, die tegemoetkomen aan de kritiek. Het is, terzijde, wel vreemd dat die ommezwaai voorbereid wordt zonder veel publiek debat. Ons lijken de keuzes wel een beschaafde discussie waard.

Zo wil De Lijn een gelaagd vervoersnet uitbouwen, waarbij de eigen bussen en trams instaan voor het vervoer van en in stadsnetwerken. Het vervoer wordt geconcentreerd op hoofdlijnen, corridors, waar passagiers desgevallend via andere vervoersmiddelen aansluiting moeten op vinden.

 

 Het wordt erg opletten dat deze theoretisch knappe hervorming – met ook eindelijk een eengemaakte vervoerspas voor stadsregio's – geen voorwendsel wordt om openbaar vervoer af te bouwen
 

Op papier is dat zeker geen dwaas idee. De hervorming komt tegemoet aan een aantal structurele gebreken van het openbaar vervoer. Omdat de spreekwoordelijke bus overal moet passeren, is de dienstverlening soms te weinig stipt, te weinig frequent en te traag.

Busje komt zo? In Vlaanderen weet je dat nooit helemaal zeker. Dan is het corridor-concept met zekere, meerdere en snellere verbindingen aantrekkelijker. Wie weet kan openbaar vervoer hier zelfs eindelijk een sturend effect hebben op de ruimtelijke ordening. Plekken dicht bij woonkernen die goed ontsloten worden, worden beter geschikt om te gaan wonen.

Daarmee raken we wel aan een groot risico van de hervorming. In het verrommelde Vlaanderen wonen veel mensen nu eenmaal niet in kernen waar je enigszins rendabel collectief vervoer kunt organiseren. Toch zullen ook die soms mobiel kwetsbare mensen niet vergeten mogen worden.

Het wordt erg opletten dat deze theoretisch knappe hervorming – met ook eindelijk een eengemaakte vervoerspas voor stadsregio's – geen voorwendsel wordt om openbaar vervoer af te bouwen. Scepsis is gewettigd. Dat De Lijn geen cent meer krijgt om dit plan te realiseren, doet vrezen dat niet maatschappelijke vooruitgang maar wel besparing de achterliggende logica is. 

Bart Eeckhout

 

De Morgen - Opinie, 2017-09-05

https://www.demorgen.be/opinie/het-wordt-opletten-dat-deze-theoretisch-k...

Tags: