Implementatie Europese regelgeving

kade rechteroever

België slaagt er steeds beter in om de Europese richtlijnen tijdig om te zetten. Uit de gegevens in het meest recente scorebord (van maart 2011) blijkt echter dat ons land de richtlijnen niet correct omzet.

België is momenteel de lidstaat waartegen het grootst aantal inbreukprocedures loopt. Tegen België lopen overigens meer inbreukprocedures wegens een slechte toepassing van het EU-recht dan voor de niet-conformiteit van het Belgisch recht met het EU-recht.

Uit dit alles lijkt te volgen dat de omzetting wel op tijd gebeurt maar niet correct en dat de wetgeving ter omzetting van richtlijnen onvoldoende wordt gehandhaafd. De Minaraad voorziet daarom een advies op eigen initiatief aan de Vlaamse Regering tegen de raadzitting van 19 mei 2011.

Contactpersonen:  Sandra Sliwa

Bron: Elektronische nieuwsbrief 2011|3

VMX 06-05-2011
http://www.vmx.be/implementatie-europese-regelgeving

Tags: