Kritiek op MER-ontwerptekst

kade rechteroever

Zwijndrecht uit forse kritiek op het MER-onderzoek van de Antwerpse Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht heeft forse kritiek op het milieueffectenrapport van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Zwijndrecht was een van de 25 instanties die een advies moesten formuleren op basis van de ontwerpteksten voor het plan-MER (milieueffectenrapport).

'Vreemd genoeg werd een aantal belangrijke eisen van de gemeente wel meegenomen in de vooropgestelde richtlijnen, maar daarvan is nauwelijks iets terug te vinden in het rapport zelf', klinkt het in een persbericht van de gemeente.

Het gemeentebestuur, onder leiding van burgemeester André Van de Vyver (Groen), lijkt zich grotendeels aan te sluiten bij de kritiek van actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal. 'Het ontwerp van plan-MER dat nu het voorwerp is van perslunches en parlementaire debatten, blijkt onvolledig en onbetrouwbaar', luidt het.

De kritiek van Zwijndrecht richt zich voornamelijk op het luik 'mens en gezondheid'. Daarin worden geen gedetailleerde en afzonderlijke cijfers voor Zwijndrecht en Antwerpen-Linkeroever weergegeven, terwijl verschillende andere in de studie aanwezige elementen er volgens de gemeente op wijzen dat 'de gezondheidsimpact van de Oosterweelverbinding op de gemeente Zwijndrecht en Antwerpen-Linkeroever groot zal zijn'.

Ook het niet hanteren van de 'wetenschappelijk algemeen aanvaarde afstandsnorm als parameter voor gezondheidseffecten', keurt de gemeente af.

Het Zwijndrechtse bestuur ziet ook een wanverhouding tussen de scores van de verschillende tracés op het vlak van ruimtelijke impact. Zo zou het Meccanotracé van stRaten-generaal op dat vlak slecht scoren door onder meer meegerekende impact op landschappen die binnenkort sowieso zullen verdwijnen of aangetast zullen worden door industrie en glastuinbouw, terwijl de Oosterweelverbinding nauwelijks negatieve quoteringen zou krijgen voor bijvoorbeeld de kap van het Sint-Annabos en het verdwijnen van het Noordkasteel.

Bron: Belga
de Standaard 12-12-2013 pag. 31
 

Tags: