"Meccano is surplus, geen oplossing"

kade rechteroever

De discussie over het Meccano-tracé is ook gevoerd op de gemeenteraad van Beveren.

Verscheidene actiecomités dienden een bezwaar in tegen de bouw van de gevangenis in Melsele omdat die het alternatieve tracé voor de Oosterweelverbinding hypothekeert. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) biedt het Meccano-tracé echter geen oplossing voor de verkeersproblemen in Beveren.

"Het is alleen een surplus voor het Wase mobiliteitsplan", reageert hij op een vraag van gemeenteraadslid Ludo De Block (kartelpro).

"De gemeente vraagt onder meer maatregelen voor de waterhuishouding in het gebied, compensatie voor het verlies aan kmo-gronden, het behoud van de zones voor windturbines, het fietsroutenetwerk en de opname van de zoekzone voor serrebouw. Dan kan er ook wel een verwijzing gemaakt worden naar dit tracé. Het zou spijtig en geldverspillend zijn als er achteraf ingrepen moeten gebeuren om het Meccano-tracé mogelijk te maken", vindt De Block.

Van de Vijver is zeker geen tegenstander. "Het zou zeker een surplus zijn, maar de overheid heeft ons laten weten dat er gekozen moest worden tussen ons plan met parallelwegen en dit tracé."

(PKM)

Het Laatste Nieuws 11-07-2011

Tags: