Noriant-contract is blok aan het been

kade rechteroever

De Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos voorspellen: als Europa nee zegt tegen de gunning van de aanleg van een eerste deel van de Oosterweelverbinding aan het consortium Noriant, is weer een zuiver debat over de mobiliteit in Antwerpen mogelijk.

 

De Europese Commissie moet voor het einde van dit jaar beslissen of de Vlaamse regering en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) mogen afwijken van de normale aanbestedingsregels om een eerste deel van de Oosterweelverbinding (werken op de linkeroever en een tunnel onder de Schelde) te gunnen aan Noriant. De Vlaamse regering en de BAM sloten daarover in september 2011 een contract met dat consortium van een vijftiental grote bouwondernemingen.

De totstandkoming van dat contract, waarvoor de expertise van het advocatenbureau Stibbe werd ingehuurd, was op zich geen verrassing. Sinds de bocht van de Vlaamse regering om voor de derde Scheldeverbinding in Antwerpen de Lange Wapperbrug te ruilen voor een lange tunnel, hebben Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en zijn kabinetschef Raf Suys er nooit een geheim van gemaakt dat ze Noriant aan boord willen houden.

Het bouwconsortium werd in 2006 uitgekozen om de Oosterweelverbinding (toen nog met brug) te realiseren. In maart 2009 sloten de BAM en Noriant een zogenaamde design sign-off- overeenkomst. Dat is een verstrekkend voorakkoord over de uitvoering. Dat gebeurde net voor de bekendmaking van een alternatievenstudie door het bureau Arup/SUM en in volle aanloop naar een Antwerpse volksraadpleging (die niet alleen uitmondde in een afwijzing van de Lange Wapperbrug, maar ook van het BAM-tracé).

Volgens stRaten-generaal en Ademloos miste de Vlaamse regering op dat 'kantelmoment' de kans om 'de voortschrijdende contractvorming' met Noriant stop te zetten. In de plaats daarvan gaf ze aan de BAM groen licht om een bouwaanvraag in te dienen.

Vanaf dan werd voortdurend gezwaaid met zware schadeclaims indien Noriant de opdracht alsnog aan zijn neus voorbij zou zien gaan. Volgens het Rekenhof, de BAM-leiding en ook Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) zou dat nog meevallen ('alleen een kostenvergoeding van 1,3 miljoen euro'), maar de Antwerpse ondernemer Christian Leysen had het recent in het programma Z-Talk over 400 miljoen euro. Bij Noriant beschouwen ze dat volgens Leysen als 'een vette vis'.

StRaten-generaal en Ademloos spreken over 'het zwarte gat in het Oosterweeldossier', waardoor 'elk mogelijk alternatief tracé' voor de Oosterweelverbinding 'een potentiële bedreiging in plaats van een oplossing' vormt. De actiegroepen verwijzen naar de procedureslag rond de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren, pal op een deel van hun Meccano-tracé.

Het Noriant-contract van september 2011 legt ook een hypotheek op het milieueffectenrapport dat in 2013 klaar moet zijn en dat onder meer het Meccano-tracé afweegt tegenover het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding (bij de BAM is men kennelijk zeker van de uitkomst, want aan het bureau Accord is opdracht gegeven om een nieuwe projectleider te zoeken). Als Europa de Vlaamse regering en de BAM wél houdt aan de wettelijke aanbestedingsregels, kan die hypotheek volgens stRaten-generaal en Ademloos gelicht worden. 'Dan is er een nieuwe kans om de banden met Noriant door te knippen', luidt het.

Patrick Martens
Knack 03-10-2012

Tags: