Protest tegen bouw gevangenis Beveren

kade rechteroever

De actiegroep stRaten-generaal vecht de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren aan bij Europa. Dinsdag starten de werkzaamheden.

StRaten-generaal is de actiegroep die een alternatief tracé heeft voorgesteld voor de Oosterweelverbinding met Lange Wapper-brug in Antwerpen. Dat alternatieve tracé wordt nu bestudeerd door de Vlaamse overheid.

De nieuwe gevangenis van Beveren ligt pal op dat tracé, dat kan niet, zegt stRaten-generaal. "Wij maken ons sterk dat de Europese Commissie Vlaanderen zal terugfluiten", zegt Manu Claeys van de actiegroep. "Als je in een milieu-effectenrapport een alternatief bestudeert maar tegelijk op de plek van dat alternatief al een gebouw neerzet, dat holt de milieu-effectenrapportering uit. En je dreigt een situatie te krijgen waarbij een deel van de vleugel van gevangenis opnieuw afgebroken moet worden."

Eerder hadden stRaten-generaal en andere actiegroepen er al bij de overheid op aangedrongen om de gevangenis enkele tientallen meters op te schuiven zodat het alternatieve tracé gevrijwaard bleef. Op korte termijn start stRaten-generaal een opschortingsprocedure op voor de bouwwerken aan de gevangenis.

VRT Nieuws 19-02-2012
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/120319_GevangenisBeveren_Protest

 

 

"Geen enkele optie voor mobiliteitsknoop uitsluiten" Antwerpen

Niemand spreekt zich nog uit over toekomst van Oosterweelverbinding

"Het is nu niet het moment om welke optie dan ook voor het Antwerpse mobiliteitsprobleem te hypothekeren", zegt Annemie Turtelboom (Open Vld).

Annemie Turtelboom is minster van Justitie en trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de lijst van Open Vld in Antwerpen.

Zondag herhaalde Turtelboom tijdens het ATV-programma Wakker op Zondag opnieuw dat de nieuwe gevangenis van Beveren tachtig meter verschoven moet worden als dat de mobiliteit in de Antwerpse regio ten goede komt.

"Ik vind dat alle opties moeten opengehouden worden om de mobiliteitsknoop in de regio aan te pakken.

Er is geen enkele reden om een hypotheek te leggen op welk voorstel tot oplossing dan ook", aldus de minister zondag.

Geen keuze voor Meccano

De bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren start wellicht nog deze maand. De site ligt pal op de route die Ademloos en stRaten-generaal hebben uitgestippeld voor hun Meccano- tracé.

Dat alle opties voor een mobiliteitsoplossing moeten openblijven, heeft volgens minister Annemie Turtelboom niets te maken met een eventuele voorkeur voor het Meccano- tracé.

"Ik spreek hiermee geen enkele voorkeur uit voor welk dan tracé dan ook. Het enige waar het over gaat, is dat de geplande en noodzakelijke gevangenis best enkele tientallen meters verderop kan liggen. Dat verandert niets aan de bouwplannen en op het vlak van mobiliteit blijven alle mogelijkheden open."

In het hele Antwerpse mobiliteisdossier blijft het voorlopig windstil.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober hoeven er geen belangrijke beslissingen meer verwacht te worden.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zei zondag nog dat het akkoord dat door de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering is bereikt, moet uitgevoerd worden.

Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) ging niet in op de discussie.

Zoals de zaken er nu voorstaan komt er een tunnelverbinding op het BAM-tracé.

Patrick Van de Perre
Gazet van Antwerpen 19-03-2012 pag. 66

Tags: