Richtlijnen plan-milieueffectenrapportage voor de Oosterweelverbinding

kade rechteroever

Op basis van de kennisgevingsnota en de inspraakreacties werd gekomen tot volgende 8 (lange termijn) alternatieven:

- Nulalternatief (geen nieuwe Scheldekruising, andere acties dan infrastructuurontwikkeling voor auto‟s en vrachtwagens)
- Oosterweeltracé (E17 Linkeroever – R1/E19 Merksem)
- Meccanotracé (West- en Noordtangent) (E17 Kruibeke – A12 Ekeren)
- Oosterweel-noord (E17 Linkeroever – A12 Ekeren; overlapt met zowel Oosterweel als Meccano)
- Extra Scheldekruising t.h.v. Kennedytunnel (tunnel of brug)
- Centrale tunnel onder Antwerpen (E313 Deurne – N49a Linkeroever)
- Sluiting noordelijke grote ring (E17 Haasdonk – R2/E34 Kallo)
- Zuidelijke grote ring (E17 Haasdonk – E313/E34 Ranst)

 

U kan de Richtlijnen Plan-Milieueffectenrapportage voor de Oosterweelverbinding hier downloaden.

Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

http://www.ademloos.be/sites/default/files/meccano_docs/merricht2695_0.pdf

Tags: