RINGLAND groeit uit naar Antwerpse rand

kade rechteroever

Zwijndrecht en Mortsel ook gesensibiliseerd

In Borgerhout, Zwijndrecht en Mortsel voerden goed 900 mensen actie voor Ringland. De actiegroepen Ringland, stRaten-generaal, Ademloos en plaatselijke drukkingsgroepen toonden dat ze op één lijn staan want, zegden ze, "mobiliteit stopt niet aan gemeentegrenzen."

150 Zwijndrechtenaren verzamelden zondag voor hun Ringlandmoment op het Binnenplein, met onder meer Wim van Hees van Ademloos, FOTO PATRICK DE ROO

 

 

 

Zondag maakten circa 150 Zwijndrechtenaren tijd om een overkapping te eisen van de E17, die de deelgemeenten Zwijndrecht en Burcht van elkaar scheidt.
"De snelweg ligt bovendien op een wal van 5 meter hoog", zegt Steven Vervaet van Ademloos2070. "Die legt een deken van lawaai over de omgeving."

Drummers en murga's gaven zondag een unieke drum-battle aan de afrit Borgerhout waar, zoalselkedag.de Ringlandvlag werd gehesen, FOTO DIRK KERSTENS

Dat werd ook pijnlijk duidelijk aan de afrit Borgerhout, waar 400 toeschouwers een honderdtaldrummers aanmoedigden. Onder impuls van Ringland - dat mensen aanspoort om te laten zien wat ze willen doen als de overkapping er echt komt- wilden drummers het geluid van de Ring overstemmen. Dat lukte slechts gedeeltelijk. "Op het viaduct over de Ring hoor je de drummers niet meer". beaamde Wietse Vermeulen, zoon van initiatiefnemer Peter Vermeulen van Ringland. "We staan niet meer stil bij het geluid dat de Ring veroorzaakt. Het is een soort van gewenning. Zo'n optreden van drummers zou op een andere plaats voor overlast zorgen."

klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

Horizon

Zaterdag werd de vlag van Ringland geplant in Mortsel. "Vandaag ligt Mortsel in Ringland", zei Wim Van Hees in zijn toespraak op het stadsplein. Daarmee legde hij de strategie van de actiegroepen bloot.

Peter Vermeulen legde zaterdag ruim 250 Mortselnaren uit wat Ringland voor hen betekent. FOTO DIRK KERSTENS

Hun horizon ligt wat verder dan die van de politieke partijen. "We weten dat het onderwerp na de verkiezingen even wat minder aandacht zal krijgen", zei Manu Claeys van stRaten-generaal." Maar we moeten de dynamiek wel behouden. Want we willen onze zaak in het najaar bepleiten in het parlement."
"Daarbij moeten we mobiliteit en leefbaarheid verstandig combineren", zegt Peter Vermeulen van Ringland. "Alle Milieu-Effecten Rapporten die er bestaan, over de R11, over de Ring. over weet ik wat, op elkaar afstemmen."

Draagvlak

Intussen vergroot ook het draagvlak van het Ringlandplan. "Sinds de actie op Spoor Noord twee weken geleden vergroot het enthousiasme elke dag", zegt Peter Vermeulen. "Eergisteren hebben scholieren de Ringlandvlag geplant aan de afrit Borgerhout. Volgende week verzamelt Steunpunt Strata alle scholen die inde nabije omgeving van een snelweg staan om ook hun moment aan de vlag te beleven."
Daarover gaat het ook in Mortsel en Zwijndrecht. "Niet alleen Antwerpen, ook de randgemeenten moeten worden betrokken. Het is goed dat men ook elders beseft dat het probleem niet uitsluitend Antwerps is. Je hoeft niet in Antwerpen te wonen om onze petitie te ondertekenen" vertaalde Wim van Hees van Ademloos dat. Net zoals in Zwijndrecht eindigde hij ook in Mortsel met een stemadvies: "Bevestig niet wie verantwoordelijk is voor BAM in zijn parlementaire opdracht."
In Mortsel begroette hij Meyrem Almaci (Groen!), in Mortsel omhelsde hij Annemie Turtelboom, die sinds de bocht van Open Vld een graag geziene gast is. Voor Willem Frederik Schiltz (Open Vld) is dat meteen het einde van een gezinsdilemma. Hij toont zich de jongste twee manifestaties graag samen met echtgenote Freya Piryns (Groen!) en hun zoontje.
JOHAN VAN BAELEN
Gazet van Antwerpen 19-05-2014 pag. 10

http://www.gva.be/dossiers/oosterweel/ringland-groeit-uit-naar-antwerpse-rand.aspx

Tags: