STAD BETAALT VOLLE POT

kade rechteroever

Het Antwerpse stadsbestuur verhoogt haar bijdrage aan de financiering van de Oosterweeltunnels; van 61,5 miljoen euro naar 84 miljoen euro, plus nog eens een extra prefinanciering aan Vespa van 70 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan aanvankelijk gepland, maar zowel burgemeester Patrick Janssens als schepen voor financiën Luc Bungeneers zijn formeel: «Dit leidt niét tot een belastingverhoging.» Het Gemeentelijk Havenbedrijf doet ook een duit in het zakje: 172,5 miljoen euro.


De stad Antwerpen zal alles samen -al dan niet rechtstreeks- voor de Oosterweelverbinding 177,5 miljoen euro moeten ophoesten. In drie gloednieuwe, gisteren goedgekeurde overeenkomsten tussen enerzijds de stad en anderzijds de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en het Vlaams Gewest wordt dat bedrag opgesplitst in vier stukken: zeventig miljoen voor de meerwaarde die gecreëerd wordt op het Mexico-eiland (nu daar geen Lange Wapper boven komt te liggen), 10 miljoen euro aan gronden die kosteloos naar de BAM gaan, dik 13 miljoen voor de bouw van een groot plein over de ring ter hoogte van het Sportpaleis en 84 miljoen euro voor het verplaatsen van nutsleidingen.

Overeenkomst
Een soortgelijke overeenkomst sloot ook het Gemeentelijk Havenbedrijf af met de BAM en het Vlaams Gewest. Grosso modo komt die erop neer dat de haven voor de realisatie van de Oosterweeltunnels 172,5 miljoen euro betaalt. Ongeveer de helft gaat naar specifieke maatregelen voor de verkeersregeling van de scheepvaart, terwijl met de rest van het geld voor een bouwdok wordt gezorgd.
Dat de haven meer dan 172 miljoen euro ophoest, staat al bijna een jaar vast. Wat de precieze bijdrage van de stad zou zijn, was lange tijd onduidelijk. Toen de Vlaamse regering in september 2010 bekendmaakte dat de haven en de stad een ongeveer evenredig deel moesten dragen om de extra kosten van een tunnelscenario te dragen, was het Antwerpse stadhuis te klein. Coalitiepartner Open Vld vond de vooropgestelde 178 miljoen euro veel te veel, en stapte prompt uit de meerderheid. Geen week later werd die beslissing herroepen, toen wat creatief rekenwerk had uitgewezen dat de factuur naar beneden kon worden gehaald tot 'amper' 61,5 miljoen euro. De rest van het vereiste bedrag, zo was de redenering op het stadhuis, telde niet echt mee. Ofwel omdat het zou worden terugbetaald (70 miljoen door Vespa), ofwel omdat het niet ging om een echte kost (een kwijtschelding), of omdat het een project betrof in een ruimer kader (Masterplan 2020). Het enige bedrag dat echt uit de stadskas moest komen en dat rechtstreeks verband hield met de tunnels, diende voor het verplaatsen van de nutsleidingen. Prijs: 61,5 miljoen euro. Vandaag blijft van die vooropgestelde 61,5 miljoen euro weinig over. Het bedrag dat uit de stadskas moet komen voor de nutsleidingen, is inmiddels bijgestuurd naar 84 miljoen euro. De andere bedragen (die hetzij voorgeschoten worden of kaderen in een kwijtschelding dan wel een ander project) zijn onveranderd gebleven.

SABINE VERMEIREN

MANU CLAEYS
«Stad draait Antwerpenaar een loer»


Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal noemt de bedragen die de stad nu moet ophoesten absurd.
«Bij de volksraadpleging hebben we nooit gesteld dat het een brug of een tunnel moest worden», zegt Claeys. «Dat hebben ze iedereen wijsgemaakt. De inwoners hebben 'nee' gezegd tegen het BAM-tracé. En nu moeten ze meer betalen voor een project dat eigenlijk werd weggestemd. De stad draait de Antwerpenaar een loer. Deze Oosterweelverbinding biedt geen oplossing. Het zijn dwaze kosten op een sterfhuis. Het geld dat nu betaald moet worden, zou beter gebruikt worden om alternatieven te onderzoeken. Ons standpunt blijft hetzelfde: het doorgaand verkeer moet weggehouden worden van de stad via bypasses rond de stad.»(KAV)

 

 

 

 

FILIP BUNTINX [OPEN VLD]
«Waken over financiering»


«We zullen waken over de financiering. Dit mag geen belastingverhoging tot gevolg hebben», vindt Filip Buntinx, ondervoorzittervan Open Vld Groot Antwerpen. Bij de liberale familie zijn de gemoederen intussen minder verhit dan een jaar geleden, als het over de Oosterweeltunnels gaat. In september van vorig jaar waren de bedragen die vandaag genoemd worden nog genoeg voor de partij om de hele meerderheid aan het wankelen te brengen. Maar nu is het standpunt gematigder. «Je moet die cijfers nuanceren», zegt ondervoorzitter Filip Buntinx. «Van die 177,5 miljoen euro krijg je zeventig miljoen euro sowieso terug. Maar wees gerust: we zullen de financiering van dit project nauwgezet in het oog houden. We horen langs alle kanten dat er nieuwe projecten in de steigers staan. Maar je kan niet en Oosterweeltunnels bouwen en terug water in de Gedempte Zuiderdokken gooien en de Scheldekaaien heraanleggen.» (VSH)

 

 

SCHEPEN BUNGENEERS
«Geen hogere belastingen»


Een jaar geleden was de dure Oosterweelfactuur voor Luc Bungeneers (CD&V) nog een reden om uit het schepencollege te stappen. Vandaag is die factuur niet bepaald kleiner, maar de schepen nuanceert: «Mensen mogen zich niet mispakken aan die 177,5 miljoen euro. Het is minder. De stad betaalt 'maar' 97,5 euro.»
Bungeneers reageerde furieus, toen hij een klein jaar geleden het bedrag van (toen nog) 178,5 miljoen hoorde noemen. «Mè iel Antwerpen, maar niet met mij!», brieste hij, en hij stapte uit het college. Eén week, en veel rekenwerk later, klonk het al milder: «We kunnen de factuur naar beneden halen tot 61,5 miljoen euro. Dus ik blijf.» Dat die 61,5 miljoen euro nu is opgetrokken tot 84 miljoen euro, is niet iets waar Bungeneers blij mee is. Maar een breekpunt is het niet meer. «We zullen meer moeten betalen dan gepland, ja. Maar we kunnen dat aan. Er komen dus geen extra belastingen.» Het stadsbestuur zal ook 70 miljoen euro uit de buitengewone begroting halen voor de prefinanciering van Vespa, maar dat moet pas in 2017 én dat bedrag wordt ook terug betaald. (VSH)

 

BURGEMEESTER JANSSENS
«Afweging gemaakt»


Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) beschouwt de verhoging van de kosten voor de Antwerpenaar als een 'afweging': «We hebben als stad een afweging moeten maken. Die 61,5 miljoen euro die we aanvankelijk noemden: dat was het bedrag dat we meenden nodig te hebben als we zelf, in eigen beheer, de nutsleidingen op rechteroever zouden verplaatsen. Pas in een latere fase zijn we dat gaan bestuderen en kwamen we tot een andere conclusie. Want wat als die werken zouden tegenvallen? Dan kon die 61,5 miljoen euro wel eens fors hoger uitvallen. Daarom dus: een afweging. We besteden het liever uit, en blokkeren het maximum bedrag op 84 miljoen euro.» Burgemeester Patrick Janssens is formeel: de wat hogere kostprijs houdt géén belastingverhoging in: «Schepen Bungeneers heeft hier lang en hard op gewerkt. De stadskas kan dit dragen. Bovendien moeten we ook niet die hele 177,5 miljoen in één keer betalen. Dat gebeurt gespreid over heel veel jaren.»
(VSH)
Het Laatste Nieuws 08-09-2011 pag. 17

 

Akkoord over kosten voor Oosterweeltunnels

De stad Antwerpen en het Havenbedrijf hebben enkele overeenkomsten afgesloten over de meerkost voor de Oosterweeltunnels.


• Deze overeenkomsten zijn een verfijning van het financieel akkoord dat is afgesloten naar aanleiding van de keuze voor een tunneloplossing bij het sluiten van de Antwerpse Ring in het kader van het Masterplan 2020.
De rekening voor de Oosterweel bedroeg aanvankelijk 2,7 miljard euro. Door voor de tunnelvariant te kiezen komt daar nog eens 352,7 miljoen euro.

Vlaamse regering
De Vlaamse regering ging vorig jaar akkoord met die meerkost op voorwaarde dat de stad Antwerpen ervoor zou opdraaien. De haven van Antwerpen gaat 175 miljoen euro, of ongeveerde helft van de meerkost, bijdragen aan de bouw van de Oosterweeltunnel.
Dat via onder meer via de aanleg van een bouwdok, dat 88 miljoen euro zal kosten. En via de aanpassing van de kaaimuren aan het Straatsburgdok. Dat is een investering van nog eens 85 miljoen euro.

Mexico-eiland
De rest van het bedrag wordt door de stad Antwerpen opgehoest. Het stadsbestuur rekent onder meer op 70 miljoen euro uit de ontwikkeling van het Mexico-eiland.
Omdat de Lange Wapper defintitief naar de prullenmand is verwezen, kan dit meest noordelijke stukje van het Eilandje ontwikkeld worden als woongebied.
De overeenkomsten tussen stad en haven moeten nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de Vlaamse regering.
PVDP
Gazet van Antwerpen 08-09-2011

http://www.gva.be/antwerpen/akkoord-over-kosten-oosterweeltunnels-2.aspx

 

Haven betaalt 170 miljoen voor Oosterweelverbinding

ANTWERPEN - De stad Antwerpen en de haven weten hoe ze de 352,5 miljoen euro meerkost gaan compenseren, die nodig is om de duurdere tunnelvariant van de Oosterweelverbinding te kunnen bouwen.

De Oosterweelverbinding zou na veel vijven en zessen een constructie met twee tunnels worden, in plaats van een tunnel en een brug. Dat besliste de Vlaamse regering zowat een jaar geleden. Omdat die tunnelvariant veel duurder bleek dan het Lange Wapperbrugscenario, beloofden stad en haven om op de draaien voor de meerkost. Nu is vastgelegd om welke investeringen het gaat. Het schepencollege en het havenbestuur keurden de akkoorden al goed. De gemeenteraad en de Vlaamse regering moeten nog hun fiat geven.

De stad zal 70miljoen betalen uit de meerwaarde die de ontwikkeling van het Mexico-eiland met zich meebrengt. Verder krijgt de BAM voor 10miljoen euro gronden. De stad betaalt de BAM 13,5miljoen euro voor de aanleg van een plein over de Ring aan het Sportpaleis en 84miljoen voor het verplaatsen van nutsleidingen. Antwerpen neemt ook het beheer over van de gewestwegen binnen de ring (2,5miljoen).

De haven betaalt voor het aanpassen van kaaimuren (84,8miljoen) en stelt een bouwdok ter beschikking (88 miljoeneuro).
 
(BLG)
Het Nieuwsblad 08-09-2011
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BU3F3MU4

Radio 2 : Luister hier
 

Akkoord in Antwerpen over meerkost Oosterweelverbinding

De stad Antwerpen en de Antwerpse haven weten hoe ze de 352,5 miljoen euro gaan compenseren die nodig is om de duurdere tunnelvariant van de Oosterweelverbinding te bouwen. De Vlaamse regering schrapte een jaar geleden de plannen voor de omstreden Lange Wapperbrug en verving ze door een combinatie van tunnels. Voorwaarde was wel dat Antwerpen opdraaide voor de extra kosten.

In een reeks akkoorden tussen het stadsbestuur, de haven, het Vlaams Gewest en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is nu vastgelegd voor welke investeringen Antwerpen betaalt. De stad betaalt onder andere 70 miljoen voor de meerwaarde van het Mexico-eiland en 84 miljoen euro voor het verplaatsen van nutsleidingen. De haven betaalt dan weer voor het aanpassen van kaaimuren (84,8 miljoen euro) en stelt een bouwdok ter beschikking (88 miljoen).

(JV/Belga)
Jeroen Verelst
De Morgen 08-09-2011

Tags: